کتاب ترمینولوژی اقتصاد

جهت استفاده دانشجویان اقتصاد، حسابداری و مدیریت

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی ترمینولوژی اقتصاد

حجم دانلود: 6.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 941

معرفی کتاب ترمینولوژی اقتصاد

کتاب ترمینولوژی اقتصاد نوشته علیرضا عزیزی است. کتاب ترمینولوژی اقتصاد جهت استفاده دانشجویان اقتصاد، حسابداری و مدیریت توسط انتشارات متخصصان منتشر شده است.

گزیده کتاب ترمینولوژی اقتصاد

توزیع درآمد

توصیف درجه نابرابری موجود بین افراد یک کشور و تشریح چگونگی سهم افراد مختلف یک کشور در درآمد ملی را توزیع درآمد می گویند؛ بنابراین بررسی توزیع درآمد و نابرابری آن، مقایسه سهم گروه‌های مختلف جمعیت، در درآمد ملی است. توزیع درآمد بر دو نوع است: توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید (شامل زمین، نیروی کار و سرمایه) و توزیع درآمد بین گروه‌های مختلف درآمدی (مانند دهک‌های مختلف). وظیفه کنترل نابرابری درآمدها بر عهده دولت‌ها و سیاست‌های اقتصادیشان است. مسئله توزیع درآمد، دیرزمانی است که ذهن اندیشمندان را به خود معطوف داشته و جایگاه ویژه‌ای را در فرهنگ اقتصادی به‌خود اختصاص داده است؛ ولی این توجه، بیشتر معطوف به توزیع کارکردی درآمد و ارائه نظریه‌هایی درباره قیمت عوامل تولید و سهم آنها از درآمد ملی ایجاد شده در جامعه، بوده است. با این حال، بررسی‌های تجربی و مطالعات مربوط به توزیع مقداری درآمد، تاریخی بسیار کوتاه تر دارد. سابقه این مطالعات و بررسی‌ها، به کمتر از یک قرن پیش برمی‌گردد. مطالعات پارتو در این زمینه نقطه عطفی را تشکیل می‌دهد. تحقیقات مربوط به توزیع مقداری درآمد که به چگونگی توزیع بین واحدهای دریافت کننده درآمد (فرد، خانوار ...) می‌پردازد، از آن زمان تاکنون به طور پیوسته در حال تحوّل بوده و به خصوص در چند دهه اخیر، جهش چشم گیری داشته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب ترمینولوژی اقتصاد

مشخصات کتاب ترمینولوژی اقتصاد

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 941

کنگره : ‭HB61‬

دیویی : ‭330/03‬

کتابشناسی ملی : 7550575

شابک : 978-622-292-336-5

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب ترمینولوژی اقتصاد