کتاب غزل ایستادگی

بازتاب فرازهایی از تاریخ معاصر ایران در آینه شعر

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی غزل ایستادگی

حجم دانلود: 5.9 مگا بایت
صفحات کتاب : 204

معرفی کتاب غزل ایستادگی

در کتاب غزل ایستادگی تلاش شده است تأثیراتی که رویدادهای مهم تاریخی بر شعر معاصر داشته است و بزنگاه‌هایی که باعث شده تا شاعران تیغ سخن از نیام بیرون کِشند و شعری به شُکر یا شکایت بگویند، بیان شود و به تعبیری تلاش شده است بازتابی که تاریخ در سیمای شعر معاصر داشته، بررسی شود و ایستادگی غرورآمیزی که مردم ایران در برابر استبداد و استکبار داشته اند، به نمایش گذاشته شود. چنانکه شعر معاصر، سرشار از مفاهیم آزادی خواهی و استقلال طلبی و استکبارستیزی است.

تاریخ معاصر ایران، پر از اتفاقات تلخ و شیرین است. هریک از این اتفاقات، پنجرۀ تازه‌ای را به افق‌های روشن فردای این سرزمین گشوده است و چونان پله‌ای، پرچم ایران را به اوج رسانده‌اند. ایران معاصر، فراز و فرودهای فراوانی در راستای استقلال و بازیابی هویت ارزشمند خویش سپری کرده است. این اتفاقات در تمام شئون زندگی مردم تأثیر داشته و تغییرات محسوسی در جریان زندگی مردم گذاشته است. این تغییرات، برآیند اتفاقات و رویدادهای تلخ و شیرینی است که در تاریخ معاصر ایران روی داده است. شعر از تجلی گاه‌های مهم فرهنگ یک جامعه است و بی تردید بسیاری از تحولات فرهنگی و اجتماعی و تاریخی هر کشور، در آینۀ شعر نمایان است. 

حتی برخی از رویدادهای تاریخی که در جامعه توان بازتاب نداشته، در آینۀ شعر، جلوه گر شده است. با توجه به تأثیری که تاریخ معاصر ایران بر ادبیات داشته است، می‌توان گفت شاعران به زبان مردم نزدیک‌تر شده اند و همچنین اذعان کرد در صدسالۀ اخیر، شعر از دربار فاصله گرفته و صمیمانه با مردم به گفت و گو شده و عمیقا نشسته است. شعر معاصر، شعر مردم است. آحاد جامعه با آن ارتباطی صمیمی دارند و زبان گویای مردم ستمدیده و فریاد رسای مردم جامعه است. هر رویداد تاریخی، تأثیری محسوس بر مفاهیم شعری دارد و جریان شعر را تغییر داده است؛ بنابراین در هر دورۀ تاریخی، شاهد اشعاری با مفاهیم خاص آن دوره هستیم. کتاب غزل ایستادگی یک پژوهش جامع است که جنبه‌های مختلف تاثیر اتفاقات بر شعر را بررسی می‌کند.

گزیده کتاب غزل ایستادگی

در ۳ اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی رضاخان میرپنج، فرمانده تیپ همدان، با همکاری سیدضیا ءالدین طباطبایی، مدیر روزنامۀ رعد ، علیه دولت سپهدار رشتی، نخست وزیر احمدشاه قاجار، کودتا کرد و زمینۀ سقوط سلسلۀ قاجار و تأسیس حکومت پهلوی را فراهم آورد.

در اولین ساعات سپیده دم ۳ اسفند ۱۲۹۹ رضاخان همراه با نظامیان قزاق تحت فرمانش، از قزوین وارد تهران شدند. آنان بلافاصله کلانتریها، وزارتخانه ها، پست خانه ها و ادارات دولتی و مراکز حساس تهران را به تصرف درآوردند. در منابع تاریخی آمده است که این عملیات، کودتایی بود که سفارت انگلستان هدایت آن را بر عهده داشت، رضاخان عامل نظامی کودتا و سیدضیاءالدین طباطبایی عامل سیاسی آن بود. کودتای سوم اسفند را می توان نقطۀ عطفی در روابط ایران و انگلیس دانست.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب غزل ایستادگی

مشخصات کتاب غزل ایستادگی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 204

کنگره : PIR4185

دیویی : 1/609فا8

کتابشناسی ملی : 7432624

شابک : 978-600-985034-1

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب غزل ایستادگی