کتاب نقدنامه علوم اجتماعی (2)

نظریه های جامعه شناسی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی نقدنامه علوم اجتماعی (2)

حجم دانلود: 2.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 328

معرفی کتاب نقدنامه علوم اجتماعی

کتاب نقدنامه علوم اجتماعی نوشته مسعود گلچین و فرشته سیدی و مهری سادات موسوی است که توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است. دستیابی به تفکری نظری در حوزه علوم اجتماعی، بالاخص جامعه شناسی، بدون درک عمیق و شناختی وسیع از نمونه های فکری و نظری این علم حاصل نخواهد شد.


 به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران این حوزه، جامعه شناسی علمی است که حتی در تجربی ترین شکل خود نیز با نظریه سروکار دارد. اگرچه، تقریباً همه جامعه شناسان در این باره اتفاق نظر دارند؛ هر یک از مکاتب جامعه شناسی درباره معنای نظریه، رابطه آن با واقعیت و چگونگی کاربرد و آزمون آن تعریفی خاص ارائه می دهند. 

گزیده کتاب نقدنامه علوم اجتماعی

کتاب آراء و نظریه ها در علوم انسانی اثری موجز و پرمحتوا بر اساس طرحی مبتکرانه است که به طور دقیق و نقادانه، نظریه هایی را که در طول چند قرن اخیر، به ویژه از قرن هفدهم به بعد، درباره موضوع، قلمرو، روش و اعتبار علوم انسانی در قیاس با اصل علم و علوم طبیعی طرح شده اند، به اختصار بیان، تحلیل و ارزیابی می نماید. 

این کتاب طی چند مقدمه، هشت فصل و یک ننتیجه گیری سیر مباحثات فلسفی و روش شناختی مرتبط با علوم انسانی را، به ویژه نزد اندیشمندان آلمانی در قرن هیجدهم و به خصوص قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، به بحث می گذارد. در این میان دیدگاه های تاریخگرا، مثبت گرا، تأویلی، تفسیری و تفهمی تبیینی و علتگرا و نظریه هایی که قائل به یکسانی، شباهت، تفاوت یا افتراق کامل علوم انسانی و علوم طبیعی هستند با ذکر استدلال های آن ها و ارزیابی این استدلال ها مطرح شده اند. این اثر، کار ژولین فروند نویسنده چیره دست فرانسوی و آشنا به فرهنگ علمی و اجتماعی آلمان است که مرحوم دکتر علی محمد کاردان به خوبی و در حد مطلوبی ترجمه و به بازار عرضه شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب نقدنامه علوم اجتماعی (2)

مشخصات کتاب نقدنامه علوم اجتماعی (2)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 328

کنگره : ‏‫HM606‭‬ ‭/ف2‏‫‬‭گ83 1391

دیویی : ‏‫‬‭301

کتابشناسی ملی : 2791169

شابک : ‭978-964-426-602-7‬

سال نشر : 1391

نظرات درباره کتاب نقدنامه علوم اجتماعی (2)