کتاب معرفت و باور

(رویکردی تطبیقی)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی معرفت و باور

حجم دانلود: 279.2 کیلو بایت
صفحات کتاب : 102

معرفی کتاب معرفت و باور

کتاب معرفت و باور نوشته سیدمحسن میری توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است.

گزیده کتاب معرفت و باور

مباحث معرفت شناسی را می توان در دو حوزه طبقه بندی کرد:

الف) حوزۀ اول ناظر است به چیستی معرفت، و بررسی امور و عناصری که مقوم معرفت به شمار می آیند.

ب) حوزۀ دوم ناظر است به امکان معرفت، که آیا اساساً معرفت امکان پذیر است یا خیر؟ 

این طبقه بندی نه تنها در سنت فلسفه اسلامی، بلکه در برخی از آثار فلاسفه تحلیلی غرب هم دیده شده است. دربارۀ تعریف معرفت از منظر معرفت شناسی اسلامی، هدف آن است که بتوان تعریفی را از معرفت ارائه دهیم که در واقع مبنایی برای تطبیق و تناظر با تعریفی باشد که در غرب برای معرفت مطرح شده است، تا در نهایت نقض گتیه را، که بر آن تعریف واقع می شود، نسبت به تعریف خود بسنجیم و ببینیم چه واکنشی را می توان نسبت به آن نقض پیدا کرد.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب معرفت و باور

مشخصات کتاب معرفت و باور

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 102

کنگره : BD161‏‫‬‭/م86م6 1391

دیویی : 121

کتابشناسی ملی : 3083273

شابک : 978-964-426-657-7‬

سال نشر : 1391

نظرات درباره کتاب معرفت و باور