کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد دوم)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد دوم)

حجم دانلود: 5.1 مگا بایت

معرفی کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد دوم)

کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد دوم) نوشته سیدمحمدرضا امیری طهرانی است که توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است. مقالات برگزیده دومین کنگره ملی علوم انسانی در شش موضوع تخصصی در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ارائه گردید که در این مجموعه مقالات در ی مجموعه مقالات دومین کنگره ملی علوم انسانی شش بخش و سه جلد کتاب به چاپ می رسد. 

بخش های شش گانه این مجموعه مقالات عبارتند از: علوم انسانی و میراث تمدن اسلامی، نقش ادبیات فارسی و ادبیات تطبیقی در انتقال میراث فرهنگی؛ نقش علوم انسانی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چشم انداز سند راهبردی علوم انسانی؛ علوم انسانی و نظام آموزش و پژوهش در ایران؛ علوم انسانی و نظام برنامه ریزی درسی در ایران؛ علوم انسانی، کارکردها و دستاوردها، و چالش ها و چشم اندازهای علوم انسانی. امید است صاحب نظران ارجمند و پژوهشگران بصیر با واکاوی، تأمل و نقد مقالات و طرح دیدگاه های علمی و ارایه مباحث مستدل خود بر غنای هر چه بیشتر دستاورهای دومین کنگره ملی علوم انسانی بیفزایند.

گزیده کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد دوم)

تحکییم بنیان ها وساختارنظام آموزش موجب ارتقای یک فی وکمی تعاملات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در داخل و موجب صلح و توسعه پایدار و آینده ای همراه با امید برای جامعه بشری در ابعاد بین المللی و ساختار روابط بین الملل است. در این بین هزینه های سنگین آموزش و پژوهش و محدودیت منابع و امکانات در کشورهای در حال توسعه اقتصادی؛ توان این گروه از کشورها را برای شرکت در عرصه رقابت های علمی و در نتیجه اقتصاد سیاسی، و فرهنگی از آنان سلب کرده است. همین موضوع محاسبات دقیق و هوشیارانه هزینه - فایده را برای مدیریت و برنامه ریزی این فعالیت ها ضروری می سازد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد دوم)

مشخصات کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد دوم)

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : مجموعه مقالات دومین کنگره ملی علوم انسانی

کنگره : ‏‫‬‭AZ773‏‫‬‭/ک9 1390

دیویی : ‏‫‬‭001/3

کتابشناسی ملی : 2972876

شابک : 978-964-426-632-4

سال نشر : ‏‫‬‏1391

نظرات درباره کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد دوم)