کتاب اندیشه اسلامی 2

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی اندیشه اسلامی 2

حجم دانلود: 943.9 کیلو بایت
صفحات کتاب : 232

معرفی کتاب اندیشه اسلامی 2

کتاب اندیشه اسلامی 2 یکی از دروس عمومی در رشته های مختلف در دانشگاه می باشد که علی غفارزاده و حسین عزیزی مولفین این کتاب هستند.مباحث دین شناسی از ضروری ترین بحث هایی است که با جوانب مختلف زندگی انسان ارتباط می باید. بدین روی مسائل گوناگونی در حوزه های دین شناسی قابل طرح است که چنان چه بخواهیم به نام آن ها بسنده کنیم فهرست طولانی ای از این مباحث را در پیش روی خود خواهیم داشت.

امروزه بحث های مربوط به حوزه دین پژوهی آنقدر گسترش یافته مه موجب پیدایش رشته های مختلف و جدید آکادمیک گشته است. نخستین هدف از مباحث اندیشه اسلامی۲ اثبات این مطلب است که برای شناختن حقایق هستی و راه درست زندگی، وسیله دیگری غیر از حس و عقل وجود دارد که خطا و اشتباهی در آن راه ندارد و آن وحی است.  طبعاً با اثبات ضرورت وحی و پیامبری و و پس از ابلاغ پیام پیامبر هیچکس در مخالفت با آن معذور نخواهد بود.  اقتضای براهین عقلی ضرورت وحی و نبوت، آن است که پروردگار قادر حکیم عهده دار تدبیر هر دو جهان تکمیل و تشریع است و نبوت، فعلی از افعال اوست؛ چنانکه امامت در جهان‌بینی شیعی فعلی از افعال الهی است که به واسطه پیامبر تحقق می یابد.

گزیده کتاب اندیشه اسلامی 2

 معمولا گویند که ادعای پیامبران راستین ازسه راه قابل اثبات است: نخست قرائن اطمینان بخش، مانند راستی و درستی و عدم انحراف از مسیر حق و عدالت در سراسر زندگی قبل و بعد از ادعای پیامبری؛  دوم معرفی پیامبر پیشین؛  و سوم معجزه.  راه معجزه بی تردید کارایی گسترده و همگانی تر از دوره پیشین دارد؛ یعنی درباره اولین فرد از پیامبران الهی که مسبوق به معرفی پیامبر پیشین نبوده و نیز درباره جوانترین پیامبران که فاقد تجربه زندگی طولانی در میان مردم بوده است، جاری و ساری است. شاید بدین سبب راه اثبات «نبوت خاصه» یا «صدق دعوی مدعی نبوت» دانسته اند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب اندیشه اسلامی 2

مشخصات کتاب اندیشه اسلامی 2

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 232

کنگره : ‏‫‬‮‭BP7/7‏‫‬‭‬‭‬‭‭‭

دیویی : ‏‫‬‮‭297/076

کتابشناسی ملی : 7351108

شابک : ‏‫‬‮‭978-964-531064-4

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب اندیشه اسلامی 2