کتاب انقلاب شالوده شکن

تحلیلی بر ناکامی نظریات غربی در فهم و ارزیابی انقلاب کبیر اسلامی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی انقلاب شالوده شکن

حجم دانلود: 430.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 70

معرفی کتاب انقلاب شالوده شکن

کتاب انقلاب شالوده شکن که  تحلیلی بر ناکامی نظریات غربی در فهم و ارزیابی انقلاب کبیر اسلامی می باشد توسط انتشارات دیدمان منتشر شده است.

گزیده کتاب انقلاب شالوده شکن

 تحلیل های مختلفی در زمینۀ چرایی به وجود آمدن انقلاب ها در دنیا ارائه شده است. برخی نظریات و تحلیل ها گرایشات ساختاری، برخی جامعه شناسانه، برخی اقتصادی و. . . دارند. تحلیل صحیح از علّت های انقلاب می تواند منجر به کشف قوانین وقوع انقلاب و در نتیجه پیش بینی آن ها بشود. 

تا پیش از انقلاب اسلامی ایران جهان با سه نسل از نظریه پردازی های انقلاب مواجه شده بود و عموماً چنین حرکاتی در قالب همان سه نوع قابل دسته بندی بودند. تاریخ طبیعی انقلاب ها، نظریه های جامعه شناختی و نظریات ساخت گرا، سه نسل عمدۀ نظریه هایی هستند که معتقد بودند توانایی پیش بینی و تحلیل هر نوع انقلابی را دارند. در سال 1979 امّا انقلابی رخ داد که به منزلۀ نقیضی بر بسیاری از مبانی و پیش فرض های چنین نظریاتی محسوب می شد.

 از این پس انقلاب اسلامی موجب به وجود آمدن نسل چهارمی از نظریه های انقلاب می شود که در آن عامل فرهنگ نقش محوری را دارد. شوک نظری و عملی انقلاب اسلامی با سطحی از معنا و هویّت های فرهنگی و توجّه به سهم مذهب و رهبری را تئوریزه می کند و نظریه های انقلاب را از قالب های خشک ساختاری و اقتصاد زده می رهاند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب انقلاب شالوده شکن

مشخصات کتاب انقلاب شالوده شکن

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : اندیشنامه انقلاب اسلامی

صفحات کتاب : 70

کنگره : DSR1551

دیویی : ‫‬‮‭955/083

کتابشناسی ملی : 5417792

شابک : 978-622-6311-24-3

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب انقلاب شالوده شکن