کتاب از گشت ارشاد تا چادر المیرا

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی از گشت ارشاد تا چادر المیرا

حجم دانلود: 20.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 93

معرفی کتاب از گشت ارشاد تا چادر المیرا

کتاب از گشت ارشاد تا چادر المیرا، بیان بایسته های حجاب و عفاف بانوان در قالب داستان هایی کوتاه است. در این نوشتار سعی شده است ضرورت حفظ حجاب و احکام شرعی آن و نیز آثار و برکات فردی و اجتماعی آن در قالب داستان بیان شده و وضعیت حجاب و عفاف بانوان ایرانی در عصر کنونی به تصویر کشیده شده و مشکلات زنان عفیف در این زمینه منعکس گردد.

نویسنده کتاب از گشت ارشاد تا چادر المیرا در همین زمینه به بیان دیدگاه دانشجویان در مورد حجاب پرداخته و استدلال های آنان در این زمینه را اعم از مثبت و منفی منعکس نموده است. وی از زبان اساتید دانشگاه، دانشجویان دختر و پسر و نیز برخی از افراد معمولی جامعه به تبیین ارزش های اسلامی مربوط به حجاب و عفاف پرداخته و آفات بدحجابی و بی حجابی و نیز آثار مثبت حجاب را به صورت عملی و ملموس، بیان کرده است.

گزیده کتاب از گشت ارشاد تا چادر المیرا

خانم امیری: استاد! مدتی ست که در خیابانها شاهد حضور ون های گشت ارشاد هستیم. امروز با دیدن صحنه ای که در آن مأمور نیروی انتظامی با عصبانیت و تندی به یک دختر تذکر رعایت حجاب میداد، این نکته در ذهنم شکل گرفت که واقعا چرا حکومت در شخصیترین مسأله زندگی افراد هم به خود حق دخالت می‌دهد؟ آیا واقعا حکومتی که به افراد خود حتی حق انتخاب نو ع پوشش که شخصیترین امر است را هم نمی‌دهد، ظالم نیست؟
استاد نیز خطاب به جمع گفت:
استاد: بچه ها! نظر شما در مورد نکته ای که خانم امیری مطرح کردند، چیست؟
دانشجویان که گویا یخشان باز شده بود یک یک شروع به اظهارنظر کردند:
آقای مهدوی: من هم کاملا با این نظر موافقم. به نظر من معنی ندارد که یک حکومتی به خود حق دخالت در شخصیترین امر زندگی یک فرد بدهد. این یک ظلم فاحش است.

آقای شریفی: استاد به نظر من اینگونه بحث کردن درباره این موضوع صحیح نیست؛ چون هنوز کسی این گزاره را اثبات نکرده که حجاب امری شخصی است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب از گشت ارشاد تا چادر المیرا

مشخصات کتاب از گشت ارشاد تا چادر المیرا

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 93

کنگره : ‏‫‬‮‭BP230/17‏‫‭/‮الف‬72‮الف‬4 1393

دیویی : ‏‫‬‮‭297/636

کتابشناسی ملی : ‫3622078

شابک : 978-964-531-697-4

سال نشر : 1393

نظرات درباره کتاب از گشت ارشاد تا چادر المیرا