کتاب جستار در میراث منطق دانان مسلمان

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی جستار در میراث منطق دانان مسلمان

حجم دانلود: 3.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 530

معرفی کتاب جستار در میراث منطق دانان مسلمان

موضوع کتاب جستار در میراث منطق دانان مسلمان ، احیای میراث منطقی و شناخت ره‌آوردها و رهیافت‌های منطق‌دانان مسلمان است. کتاب شامل بیست و دو مقالة پژوهشی در این زمینه است که در چهار بخش و بیست و یک فصل تنظیم شده است. 

طرح مباحث به دو روش تحلیل محتوایی و تحلیل تاریخی انجام گرفته است. هدف کلّی نویسنده، شناخت انتقادی رهیافت‌های معرفتی گذشتگان و کشف میراث منطقی است. زبان و سبک نگارش اثر، روان و علمی تحلیلی و ویژگی شاخص آن، جمع‌آوری مقالات مرتبط با موضوع و سهولت دسترسی محققان و علاقه‌مندان است.

گزیده کتاب جستار در میراث منطق دانان مسلمان

شناخت انتقادی رهیافت ها و ره آوردهای معرفتی پیشینیان یکی از وجوه مواجهة روشمند و اخلاقی با سنت است. کشف میراث منطقی در این میان اهمیت خاصی دارد. دانشمندان مسلمان میراث یونانی منطق را از منابع ارسطویی، مگاری و رواقی برگرفتند و آن را توسعه دادند. دادوستد دانش منطق با فلسفه، کلام و سپس در دوره های متأخر با علم اصول سبب توسعه این دانش ها شد .

بونصر فارابی که لقب معلم را همانند ارسطو دارد، دورة ترجمة متون یونانی را به دورة شرح انتقادی و فهم تحلیلی بارور کرد. فارابی سهم مهم اما ناشناخته در بسط منطق ارسطویی دارد. اطلاعات ما از نقش منطق دانان پیش از فارابی بسیار اندک است. آثار منطقی فرزند زکریای رازی را به دست نیاورده ایم . او که در...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب جستار در میراث منطق دانان مسلمان

مشخصات کتاب جستار در میراث منطق دانان مسلمان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 530

کنگره : ‏‫BC66‭‬‭ /ف2‏‫‬‬‭ف4 1391

دیویی : 160

کتابشناسی ملی : 2601420

شابک : 978-964-426-561-7‬‬‬

سال نشر : 1391

نظرات درباره کتاب جستار در میراث منطق دانان مسلمان