کتاب تلقی از عرفان در شعر معاصر افغانستان

با تکیه بر اشعار بسمل، قاری عبدالله، بیتاب و صوفی عشقری

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی تلقی از عرفان در شعر معاصر افغانستان

حجم دانلود: 2.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 379

معرفی کتاب تلقی از عرفان در شعر معاصر افغانستان

موضوع کتاب تلقی از عرفان در شعر معاصر افغانستان، نقد و تحلیل مفاهیم عرفان اسلامی در اشعار شاعران معاصر افغان، با تکیه بر اشعار «بسمل»، «قاری عبدالله» و «بیتاب»، «صوفی عشقری» است. مطالب کتاب در شش فصل تدوین شده است. زبان اثر ساده و روان است. بررسی سیر تاریخی و ادب افغانستان در دوران معاصر، سیر تصوف در سده اخیر و بررسی تفکیکی عناصر عرفانی در اشعار چند تن از شعرای افغان محورهای اصلی پژوهش حاضر هستند. ویژگی شاخص اثر، جامعیت مطالب و تازه بودن موضوع تحقیق است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب تلقی از عرفان در شعر معاصر افغانستان

مشخصات کتاب تلقی از عرفان در شعر معاصر افغانستان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 379

کنگره : PIR3811‭‏‫‬‭‭/م25ت8 1390

دیویی : 8‮فا‬1/6209‬

کتابشناسی ملی : 2647665

شابک : 978-964-426-564-8

سال نشر : 1390

نظرات درباره کتاب تلقی از عرفان در شعر معاصر افغانستان