کتاب تفکر و تمدن

تاملی در تمدن نوین اسلامی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 3.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 319

خلاصه کتاب تفکر و تمدن

معرفی کتاب تفکر و تمدن

تفکر و تمدن نام مجموعه ای از مقالات تخصصی درحوزه انقلاب، فرهنگ و سیاست است که در چشم انداز تمدن اسلامی به بحث و پژوهش پرداخته است، اما شاید این سؤال مطرح شود که ارتباط انقلاب با تمدن اسلامی را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟

 برای پاسخ به این سؤال مفروضات زیادی را می توان طرح نمود، که به یک مورد آن اشاره می گردد؛ وقتی از تمدن اسلامی سخن به میان می آید دوران شکوفایی قرون اولیه اسلامی و تمدن بزرگ اسلامی که طی آن قرون و بعد از آن ایجاد گردید به اذهان متبادر می‌گردد؛ اما محصور و محدود کردن تمدن اسلامی در قرون ماضیه و حاضر ندانستن آن برای امروز شاید نوعی دیدگاه و ذهنیت شرق شناسی باشد که آرام و پنهان می خواهد زنده را اثبات و به بی رقیب بودن آن مهر تأیید بزند؛ «تمدن غربی» و پویا و برتر بودن درحالی که توجه به تمدن گذشته اسلامی دست مایه و مقدمه مهمی است برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی و از آنجایی که انقلاب اسلامی ایران با پشت سرگذاشتن سیطره تمدنی غرب به نوعی افق گشایی جدید و پیوستگی اسلامی در مقابل گسستگی تاریخی مدرن دست یافته است.

لذا یاران این مجموعه، با این باور و مقدمه برای رسیدن به این افق و نشان دادن ظرفیت ها و امکانات آن به بحث و مبادله نظر پرداخته اند. مباحث هرچند با نگاه تمدنی نوشته شده است و دیدگاه متفکران و اندیشمندان اسلامی در بررسی آن بررسی شده؛ این مهم در زوایا و عناوین مختلف مقالات در نوعی نگاه تطبیقی به حوزه تمدن غرب بررسی گردیده است.

گزیده کتاب تفکر و تمدن

ارتباط بین فلسفه تاریخ با مسائل اجتماعی و تحولات سیاسی گاه از این دیدگاه خواهد بود که طرح مسائل مختلف اندیشه سیاسی بدون توجه به کلیت زمانی که فلسفه تاریخ برایمان رسم می کند، دیده و ابراز شده و گاه طرح مباحث به این صورت بوده که متفکر از طریق مباحث مختلف فلسفه تاریخ توانسته اندیشه سیاسی خود را مطرح کند و مباحث اندیشه سیاسی در گروه دوم در ارتباط و پیوند و متداخل با مباحث علوم دیگر مطرح شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها تفکر و تمدن

مشخصات کتاب تفکر و تمدن

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 319

کنگره : DS36/82‏‫‬‮‭/ن3ت7 1391

دیویی : 909/097671

کتابشناسی ملی : 2973442

شابک : 978-964-426-630-0

سال نشر : 1391

نظرات درباره تفکر و تمدن