کتاب ترجمان جامعه و امنیت (جلد اول)

امنیت، جامعه، هویت

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی ترجمان جامعه و امنیت (جلد اول)

حجم دانلود: 2.6 مگا بایت

معرفی کتاب ترجمان جامعه و امنیت (جلد اول)

کتاب ترجمان جامعه و امنیت (جلد اول) نوشته اما روچیلد است که توسط علیرضا طیب ترجمه شده است. از آنجایی که مقوله امنیت اجتماعی موضوعی جدید در سطح جهان است و به دلیل فقدان دانش بومی شده در این حوزه در ایران و همچنین به دلیل کمبود منابع در باب امنیت اجتماعی در کشور، ضرورت استفاده از منابع و مطالب خارجی و استفاده از تجارب موجود در جهان، از اهمیت دوچندان برخوردار می باشد.

 بنابراین گروه پژوهشی جامعه و امنیت برای تحقق اهداف زیر از طریق شناسایی متون خارجی معتبر و ترجمه آن، اقدام نموده است:

* شناسایی و تبیین مبانی و مفهوم شناسی امنیت اجتماعی.

* گردآوری و مرور منابع نظری و تجربی و استخراج آخرین وضعیت مطالعاتی امنیت اجتماعی در جهان.

* مطالعه تطبیقی امنیت اجتماعی و بهره گیری از تجارب کشورهای دیگر برای کمک به فهم بیشتر از موضوع و تولید دانش بومی.

* ایجاد بانک اطلاعاتی، پایگاه اطلاع رسانی و کتابخانه تخصصی منابع مرتبط با امنیت اجتماعی.

* تأمین متون آموزشی دانشگاه ها.

گزیده کتاب ترجمان جامعه و امنیت (جلد اول)

درک معنای امنیت و تحول آن طی چند قرن اخیر، هنگامی میسر می شود که مفهوم امنیت را در آثار کلاسیک (مانند متون سیسرو، سنکا، آدام اسمیت، رنه دکارت و ...) مرور و آنگاه به ابتدای قرن 21 برگردیم. این پرسش به جد مطرح است که چرا از ابتدای عصر روشنگری، کسانی که به امنیت می اندیشند هدف امنیت را نه سعادت و خوشبختی که رفاه و نظم و برخورداری می دانند. مبانی این تحول معنایی در مقاله حاضر تشریح می شود و نسبت مفاهیم مدونی چون، امنیت انسانی، امنیت جامعه و امنیت بین الملل با مفاهیم قدیمی مانند آزادی درونی و سعادت سنجش می شود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب ترجمان جامعه و امنیت (جلد اول)

مشخصات کتاب ترجمان جامعه و امنیت (جلد اول)

نوع اثر : کتاب

کنگره : ‏‫‬‭JC328/6‏‫‬‭/ت4 1390

دیویی : ‏‫‬‭303/6

کتابشناسی ملی : 2515870

شابک : 978-964-426-542-6

سال نشر : 1390

نظرات درباره کتاب ترجمان جامعه و امنیت (جلد اول)