کتاب بازی آغاز شده

روش های شناخت و تحلیل بازی های کامپیوتری

3 از 1 نظر
موضوعات:

کتاب الکترونیکی (EPUB) بازی آغاز شده

حجم دانلود: 4.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 225

معرفی کتاب بازی آغاز شده 

کتاب بازی آغاز شده با توجه به سه حوزه تشکیل دهنده هر چرخه رسانه ای - یعنی «متن پیام»، «مخاطب» و «سازمان صنعت رسانه»- به ارائه روش های تحقیق متناسب با این چرخه در حوزه مطالعات بازی می پردازد.

در جهان اکنون ما بازی های کامپیوتری به یک نیروی مهم فرهنگی و اقتصادی  تبدیل شده اند و به صورت گسترده ای در مجامع علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی  مورد توجه قرار گرفته اند.

گزیده کتاب بازی آغاز شده

بازی های کامپیوتری رسانۀ نوین و نوظهور اواخر قرن بیستم به شمار می آیند که فرهنگ عامه با روی باز و استقبال بی نظیر آن را پذیرفته است. جامعه با محوریت نوجوانان و جوانان انواع بازی ها را به خانه هایشان راه داده و فرهنگ های مختلفی حول این رسانه پدید آمده است.

در ابتدا، نوظهور بودنِ این رسانۀ نوین باعث شد پژوهشگران نتوانند رویکرد واحد و ساختارمندی را به درستی در شناخت آن به کار بگیرند. تا اواخر قرن بیستم، بسیاری از رویکردهای نظریه های بازی های کامپیوتری بر متن بازی و تأثیرات متن بازی بر مخاطب تمرکز داشت. گویی همان رویکرد سلطۀ رسانه های سنتی بر مخاطب منفعل این بار بر بازیکنِ بازی کامپیوتری هم در حال اشاعه بود. ازاین رو، تمرکز بر تأثیرات رفتاری منفی بر بازیکن، که مهم ترین آن ها اثرپذیری «خشونت» بود، مورد توجه قرار گرفت.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب بازی آغاز شده

مشخصات کتاب بازی آغاز شده

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 225

کنگره : ‏‫‬‮‭GV1469/15

دیویی : ‏‫‬‮‭794/8‬‬

کتابشناسی ملی : 6109257

شابک : ‏‫‭978-600-03-3447-5‬‬

سال نشر : 1399

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات درباره کتاب بازی آغاز شده