کتاب کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 4.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 648

خلاصه کتاب کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه

معرفی کتاب کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه

کتاب کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه به بررسی و تحلیل کمی و کیفی پژوهش های فردوسی شناسی پرداخته و هدف آن توصیف، تحلیل و طبقه بندی کلیه کتاب هایی است که پس از انقلاب اسلامی در زمینه فردوسی و شاهنامه او نگاشته شده است.

دستاوردهای این پژوهش نشان دهنده آن است که تمام آثار و تألیفات فردوسی شناسی را میتوان در سه دسته اصلی: پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسع های، و در 14 شاخه جزیی تر قرار داد. درگروه اول نویسندگان به تبیین و تحلیل مسائل مفهومی در شاهنامه پرداخته اند؛ درگروه دوم زمینه های پژوهش رادرباره شاهنامه و فردوسی، به طریق علمی  پژوهشی، فراهم آورده اند و درگروه سوم پژوهش های دیگران را درباره فردوسی و شاهنامه، درابعاد مورد نظر، توسعه بخشیده اند. چشم انداز پژوهش نشان دهنده آن است که بیشترین پژوهش ها باروش تحلیلی انجام یافته است. روش این پژوهش توصیفی  تحلیلی است که با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. 

گزیده کتاب کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه

آیا ضحاک، اگر گرفتار بلای رویش ماران نشده بود، می توانست عاقل و مهربان باشد؟ «پاسخ این است که دموکراسی در واقع بازتاب جامعه ای هنجارمند و دادگسترانه است و در نظام هایی از آن دست که جامعه در پایین ترین سطح رشد فرهنگی خویش قرار دارد ذره ای وجود خارجی ندارد. بنابراین، ضحاک ها چه بخواهند و چه نخواهند فاسد می شوند». (همان، ص 36)

علت ورود کاوه به شبکه مبارزاتی فریدون

کاوه، نمی توانسته است در آغاز بدون انگیزه فردی به شبکه مبارزاتی فریدون بپیوندد. غم مرگ فرزندان هفده گانه اش، هفده خنجرِ جان شکاف به پیکر او بوده است. اگر او در آغاز نمی‌توانسته در برابر رفتار مأموران ضحاک برای کشتار بی دریغ فرزندانش قیام کند، توان لازم را در خود سراغ نداشته و با رهبر سازمان دهنده ای در ارتباط نبوده است که بتواند از آن راهنمایی لازم را دریافت کند. شجاعت، هنگامی می تواند مفهوم منطقی و منطبق به هنجارهای شعور انسانی داشته باشد که در یک بافت قابل محاسبه قرار گرفته باشد. (همان، ص 68)

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه

مشخصات کتاب کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 648

کنگره : ‏‫‬‭Z8574‏‫‭‏‫‬‬‬‭/ق4ک2 1394

دیویی : ‏‫‬‭8‮فا‬1/21016

کتابشناسی ملی : 3949716

شابک : ‏‫‬‭978-600-03-0185-9

سال نشر : 1394

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات درباره کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه