کتاب قیام و انقلاب سیدالشهدا (ع)

از دیدگاه فلسفه تاریخ و سنت های اجتماعی قرآن کریم

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی قیام و انقلاب سیدالشهدا (ع)

حجم دانلود: 4.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 424

معرفی کتاب قیام و انقلاب سیدالشهدا (ع)

مساله اصلی کتاب قیام و انقلاب سیدالشهدا (ع) این است که آیا قیام حضرت سیدالشهدا (ع) را میتوان از منظر فلسفه تاریخ و سنت های اجتماعی قرآن کریم مشاهده کرد و مورد بررسی قرار داد؟ تاثیر قیام سیدالشهدا در حرکت تاریخ چیست؟ آیا افعال الهی در تدبیر امور انسان و جهان قانون مند است؟ آیا تاریخ دارای محرک است؟ آن محرک ها کدام اند؟ و ...

این کتاب پاسخ می دهد که سنت، ضوابط حاکم بر افعال الهی است، این سنت ها تغییر و تبدیل ندارند، ولی تنفیذ آنها وابسته به شرایط خاص است و آن شرایط با اراده انسان قابل تغییر است.

این نوشتار جواب می دهد که انسان مسافر الی الله است، سفر و حرکت نیازمند محرک است، پیامبر اکرم با دو ثقل اکبر و کبیر به دنبال گسترش عبودیت پروردگار است و در مقابل شیاطین جن و انس، با تمام ابزار خود گمراه کننده انسان از صراط مستقیم هستند.

هدف این تحقیق شناساندن سنن اجتماعی قرآن کریم و محرک تاریخ در قالب قیام عظیم سیدالشهدا، با روش تعقلی، نقلی و گاه تعبدی و با رویکرد تعریف، تفسیر، تبیین و تحلیلی است تا فرد بتواند در انتخاب مسیر آینده، با چشم باز به گزینش بپردازد و از خطاهای هلاک کننده امم سابق در ترک یاری ولی مصون بماند.

گزیده کتاب قیام و انقلاب سیدالشهدا (ع)

مسأله اصلی کتاب «قیام و انقلاب سیدالشهداء از دیدگاه فلسفه ی تاریخ و سنّت های اجتماعی قرآن کریم » این است که آیا قیام حضرت سیدالشهداء را میتوان از منظر فلسفه تاریخ و سنت‌های اجتماعی قرآن کریم مشاهده کرد و مورد بررسی قرار داد؟ و از فروع این مسأله اینکه آیا افعال الهی در تدبیر امور انسان و جهان، قانونمند است؟ آیا شناخت آن قوانین مفید است؟ آیا تاریخ دارای محرک است؟ آن محرک ها کدامند؟ تأثیر قیام سیدالشهداء  در حرکت تاریخ چیست؟ و...

این کتاب، پاسخ می دهد که «سنت »، ضوابط حاکم بر افعال الهی است، این سنّت ها «تغییر » و «تبدیل » ندارند، ولی تنفیذ آن ها وابسته به شرایط خاص است، و آن شرایط با اراده انسان قابل تغییر است.
کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب قیام و انقلاب سیدالشهدا (ع)

مشخصات کتاب قیام و انقلاب سیدالشهدا (ع)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 424

کنگره : ‏‫‬‭BP41/5‏‫‬‭/ح4424ق9 1398

دیویی : ‏‫‬‭297/9534

کتابشناسی ملی : 4219443

شابک : 978-600-441-060-1

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب قیام و انقلاب سیدالشهدا (ع)