کتاب داستان های شگفت

3 از 1 نظر

کتاب چاپی داستان های شگفت

صفحات کتاب : 288

معرفی کتاب داستان های شگفت

 کتاب داستان های شگفت شامل داستان هایی از عنایات معصومین علیهم السلام و کرامات ایشان به افراد نیازمند؛ از شفا دادن و دستگیری در بیابان و داستان های عبرت آموز دیگر رغبتی که همگان به شنیدن سرگذشت دیگران دارند قابل انکار نیست، بخشی از سرگرمی های زندگی را همین موضوع تشکیل می دهد و فرصت طلبان از این احساس طبیعی نهایت بهره را برده و با ذکر داستان های جعلی و سرگذشت های مهیج دروغین جیب خود را پر می سازند. قرآن مجید و دیگر کتاب های آسمانی از این احساس طبیعی بشر استفاده مثبت فرموده و با ذکر داستان های حقیقی و سرگذشت خوبان و بدان نکات متعددی را یادآوری می فرمایند و بدیهی است که بیان حقایق در ضمن داستان رساتر و در دل بهتر جا می گیرد. 

بزرگان دین نیز این روش کتاب آسمانی را پیروی کردند و حقائق و معارف را در ضمن داستان ها و مثل ها بیان کردند تا گیراتر و به فهم و قبول نزدیک تر باشد. در این دوره نیز شهید محراب حضرت آیت الله دستغیب بخشی از عمر پر برکت خود را به ثبت و نوشتن خاطراتی که از بزرگان دین و صاحبان تقوی و یقین داشتند صرف کردند و حاصل این رنج، کتاب پر ارج «داستان های شگفت» و به راستی و بدون اغراق کتابی است بی نظیر که از جنبه های متعدد برای اجتماع مفید است.

کتاب داستان های شگفت در 148 داستان تنظیم شده و با نتیجه گیری های جالب آن، شهید از هر داستانی حقایق را با قلم رسا ضمیمه شیرینی داستان نموده است که برای هر پیر و جوان، عالم و عامی علاوه بر اینکه سرگرم کننده است، دانشی بر معلوماتش می افزاید و ایمانش را به غیب زیادتر و امیدش را به پروردگارش قوی تر می سازد.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب داستان های شگفت

مشخصات کتاب داستان های شگفت

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 288

کنگره : BP249/5‭/د5د2 1382

دیویی : 297/68‬

کتابشناسی ملی : م‌83-6191

سال نشر : 1394

نظرات درباره کتاب داستان های شگفت