کتاب رویکردهای نظری در پژوهش های گویشی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی رویکردهای نظری در پژوهش های گویشی

حجم دانلود: 6.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 298

معرفی کتاب رویکردهای نظری در پژوهش های گویشی

کتاب رویکردهای نظری در پژوهش های گویشی اثر آتوسا رستم بیک تفرشی توسط نشرپژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی منتشر شده است. پژوهش‌های گویشی شامل بررسی‌های تاریخی ـ تطبیقی متمرکز بر گونه‌های زبانی، ریشه‌‌شناسی واژه‌ها و ترسیم درخت زبانی، بررسی تفاوت‌ها و تنوع‌های زبانی و گویشی به شیوۀ هم‎زمانی و یا درزمانی در جوامع زبانی مختلف در سطح یک یا چند ناحیۀ جغرافیایی، همچنین تلاش برای ثبت و حفظ تنوع‌‌های زبانی و جلوگیری از زوال و نابودی آن‌ها از دیرباز در کانون توجه گروه‌‌های مختلفی از پژوهشگران زبان‌‌شناس، مردم‌‌شناس و جامعه‌شناس و... قرار داشته‌اند. 

پژوهش‌های گویشی مانند سایر شاخه‌های زبان‌شناسی می‌توانند با رویکردها و اهداف متفاوتی انجام گیرند و در نیل به مقصود از روش‌‌های کمّی و کیفی و ابزار گوناگون بهره گیرند. هر چند در استقلال این حیطه به عنوان شاخه‌‌ای مجزا در زبان‌شناسی و یا تلقّی آن به مثابهٔ زیرشاخه‌‌ای از زبان‌ شناسی اجتماعی همواره اختلاف ‌نظرهایی وجود داشته است که شاید تا حدی ناشی از پیوند میان تنوع‌های زبانی با مفاهیم و متغیرهای اجتماعی مانند قوم، نژاد، فرهنگ، مذهب و طبقۀ اجتماعی باشد.

 درعین ‌حال، ماهیت در زمان تغییرات زبانی موجب شده ‌‌است که برخی گویش‌شناسی را شاخه‌‌ای از زبان‌شناسی تاریخی ‌ـ ‌تطبیقی در نظر گیرند. واقعیت این است که بررسی‌های گویشی نه‌ تنها از منظر زبان‌ شناسی حایز اهمیت ‌اند، از منظر تاریخی و فرهنگی می‌توانند از رازهای پنهان بسیاری پرده بردارند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب رویکردهای نظری در پژوهش های گویشی

مشخصات کتاب رویکردهای نظری در پژوهش های گویشی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 298

کنگره : PIR3221

دیویی : 4‮فا‬9

کتابشناسی ملی : 7409205

شابک : 978-622-6304-82-5

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب رویکردهای نظری در پژوهش های گویشی