کتاب درآمدی بر فلسفه های معاصر غرب

از هوسرل تا رورتی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی درآمدی بر فلسفه های معاصر غرب

حجم دانلود: 7.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 579

معرفی کتاب درآمدی بر فلسفه های معاصر غرب

کتاب درآمدی بر فلسفه‌های معاصر غرب (از هوسرل تا رورتی) تألیف محمد
اصغری به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات منتشر شد. فلسفه های معاصر غرب به مثابه جنگلی پر از درختان کوتاه و بلند است که چنان درهم تنیده شده اند که گاهی تشخیص ریشه ها، تنه ها و شاخ و برگ های آن ها از یکدیگر دشوار می شود.

 این وضعیت فلسفه های معاصر مغرب زمین است که تنها یک صفت برای آن ها مناسب است: تنوع و کثرت. بی شک عصر ما عصر استقبال از تفاوت ها و کثرت ها و دوری از این همانی ها و وحدت هایی است که از افلاطون تا هایدگر اول فیلسوفان آن را یگانه قلمرویی که حقیقت در آن سکنی گزیده می دانستند.

 البته این تنوع و پیچیدگی از یک سو، محصول بافت تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فلسفی، علمی، هنری و رسانه های جمعی قرن بیستم است و از سوی دیگر، همین بافت نیز بی تأثیر از فلسفه ها و اندیشه های فلسفی و علمی به ارث رسیده از قرن نوزدهم نیست. بنابراین، تعامل بین این دو عامل و تأثیر و تأثر از یکدیگر قابل اغماض نیست.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب درآمدی بر فلسفه های معاصر غرب

مشخصات کتاب درآمدی بر فلسفه های معاصر غرب

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 579

کنگره : B798‬

دیویی : 190

کتابشناسی ملی : 6172144

شابک : 978-622-630455-9‬‬

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب درآمدی بر فلسفه های معاصر غرب