کتاب پروای دیگران

درآمدی بر فلسفه اخلاق مراقبت

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 1.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 194

خلاصه کتاب پروای دیگران

معرفی کتاب پروای دیگران

کتاب پروای دیگران نوشته مریم نصر اصفهانی است. کتاب پروای دیگران درآمدی بر فلسفه اخلاق مراقبت است. تقریباً همه موافقیم دنیایی که در آن مراقبت/ دگرپروایی اولویت و محوریت داشته باشد دنیای بهتری ‌است، دنیایی که آدم‌های بیشتری شانس «جان به در بردن» از آن را پیدا می‌کنند؛ ولی سازوکار جهان مدرن به گونه‌ای‌ است که آدم‌ها را وادار می‌کند به محض بیرون آمدن از خانه (و گاهی درون آن هم) زره بپوشند و به جنگ دیو هفت سر تضاد منافع و منابع وارد شوند.

تا پیش از دوران مدرنِ متأخر تقریباً در همه فرهنگ‌ها خانه جای زن و بچه‌ها؛ تنبل‌ها و ترسوها و دنیای بیرون جای شیرزنان و پیل‌مردانِ عاقل، زرنگ، قاطع، خودآیین و جنگاور بوده است. دیگران (فرزند و عیال و خانمان) جهنمی بودند که باید گذاشت و گذشت. مَثَل خانه، مَثَل غار یا چاه راحت و امنی بود که برای هر حرکتی باید از آن بیرون می‌آمدی.

نظریه اخلاق پرواداری یا همان اخلاق مراقبت، از نظریات جدید در حوزه فلسفه اخلاق است که اغلب نظریه ‌پردازان آن را فیلسوفان زن آمریکایی تشکیل داده‌اند. این رویکرد نظری به اخلاق تلاش می‌کند با آغاز از تجربیات زنان در خانه و خانواده، که اغلب نادیده گرفته یا بی‌ارزش دانسته شده‌اند، فهم نویی از اخلاق، آرمان و ارزش‌های اخلاقی ارائه دهد. کتاب پروای دیگران کوشیده است ضمن معرفی این نظریه در متن تاریخی و فلسفی‌اش (ارزش‌های آن و بینش‌های نویی که ارائه می‌دهد)، به جدی‌ترین انتقادات وارد بر آن نیز نگاهی داشته باشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها پروای دیگران

مشخصات کتاب پروای دیگران

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 194

کنگره : HQ759‏‫

دیویی : 173

کتابشناسی ملی : 6129123

شابک : ‬‬‏‫‭978-622-630452-8

سال نشر : 1399

نظرات درباره پروای دیگران