کتاب سروش هفتگی (شماره 1699)

فروردین 1400

3 از 1 نظر

ناشر: سروش

کتاب الکترونیکی سروش هفتگی (شماره 1699)

حجم دانلود: 9.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 68

معرفی سروش هفتگی (شماره 1699)

در سرمقاله سروش هفتگی (شماره 1699) می خوانیم: علم چیست. شاید پاسخ به این پرسش آسان به نظر بیاید. همه می دانند که مباحثی مانند فیزیک، شیمی وزیست شناسی را علم می گویند. مباحثی مانند هنر و تاریخ را در زمره علم تقسیم بندی نکرده اند. پرسش فقط درباره اینکه چه چیزی در این فهرست جای میگیرد نیست. آیا به یقین علم تاش برای فهم و تبیین و پیش بینی جهان است که در آن زندگی می کنیم. ادیان مختلف نیز در تلاش برای همین موضوع هستند، اما آن ها فراتر از علم تقسیم می شوند. بسیاری از مردم معتقدند که وجوه متمایزکننده علم در روش های خاصی نهفته است که دانشمندان برای بررسی جهان به کار می برند.

بسیاری از اندیشمندان تحقیق متمایزی را به کار می گیرند که در رشته های علمی یافت نمی شود. وجه مهم دیگر علم ساختن نظریه هاست. دانشمندان فقط نتایج آزمایش و مشاهده را ثبت نمی کنند. یکی از موضوعات کلیدی در فلسفه علم، فهم این موضوع است که تکنیک هایی مانند آزمایشگری که نقطه عطفی در پیدایش علم جدید بوده است و مشاهده و نظریه پردازی، چگونه دانشمندان را قادر به گشودن بسیاری از اسرار طبیعت ساخته است. دانشگاه ها عمدتاً علم را به شیوه غیرتاریخی آموزش می دهند.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب سروش هفتگی (شماره 1699)

مشخصات کتاب سروش هفتگی (شماره 1699)

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : ماهنامه سروش

صفحات کتاب : 68

نظرات درباره کتاب سروش هفتگی (شماره 1699)