کتاب نقش رسانه های تصویری در زوال دوران کودکی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی نقش رسانه های تصویری در زوال دوران کودکی

صفحات کتاب : 322

معرفی کتاب نقش رسانه های تصویری در زوال دوران کودکی

 کتاب نقش رسانه های تصویری در زوال دوران کودکی، چهارمین کتاب از مجموعه((شبیخون فرهنگی ;ابزارها و میدان ها)) است. در این کتاب(نیل پستمن) با مروری بر اسناد، آمار و گزارش های مستند، آثار انهدام فرهنگی، روانی و اجتماعی جوامع صنعتی، خصوصا آمریکا را تحلیل می نماید.

وی معتقد است رسانه های ارتباط جمعی بر روح و روان، و خلق و خوی فرد و جامعه تاثیر فراوان دارد. در کتاب حاضر بر این واقعیت تاکید شده که کودکان با دیدن فیلم هایی با موضوعات خشونت، کشتار، آدم ربایی، سرقت، برهنگی و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی، دوران کودکی خویش را به نابودی می کشانند. در کتاب  نقش رسانه های تصویری در زوال دوران کودکی همچنین نکاتی درباره تاثیر تلویزیون در زوال دوران کودکی مطرح شده است.

دوران کودکی و طفولیت مرحله ای از زندگی یک انسان است که اقتضائات و ایجابات ویژه خود را دارد. اما امروزه کودک در حالی به تماشای برنامه های تلویزیون می نشیند که در برنامه های این جعبه جادو، تفاوتی میان کودک و بزرگسال وجود ندارد. خشونت، آدم ربایی، سرقت، برهنگی و سکس، ناهنجاری های اخلاقی و. . . همگی پیوسته در معرض دید کودک و بزرگسال به طور یکسان قرار دارد. ثمره این وضع، اختلال و تزلزل دوران کودکی و عدم سپری شدن این مرحله از زندگی به صورت طبیعی خواهد بود.

نویسنده کتاب نقش رسانه های تصویری در زوال دوران کودکی که جامعه شناسی امریکایی است معتقد است که صنعت چاپ و رسانه های نوشتاری موجب بیداری و مورد توجه قرار گرفتن مقوله «کودکی» در غرب گردید. در مقابل، ظهور رسانه های تصویری باعث زوال و انقراض پر شتاب این دوران گردیده است. وی در این کتاب در صدد بررسی و موشکافی علل و ریشه های این مساله است.

 کتاب نقش رسانه های تصویری در زوال دوران کودکی در دو فصل تنظیم شده است. در فصل نخست نویسنده کوشیده است تا زمینه های پیدایش و مورد توجه قرار گرفتن «دوران کودکی» را در غرب، پس از رنسانس و پیدایش صنعت چاپ مورد بررسی قرار دهد و در فصل دوم به بررسی شرایط و دلایلی که موجب به خطر افتادن «دوران کودکی» در زمان حاضر یعنی عصر رسانه های تصویری گردیده است، می پردازد. 

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب نقش رسانه های تصویری در زوال دوران کودکی

مشخصات کتاب نقش رسانه های تصویری در زوال دوران کودکی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 322

کنگره : ‏‫‭HQ767/9‏‫‬‭/پ‌9ن‌7 1378

دیویی : ‏‫‭305/23

کتابشناسی ملی : ‭م‌78-7773

شابک : 978-964-423-425-5

سال نشر : 1378

نظرات درباره کتاب نقش رسانه های تصویری در زوال دوران کودکی