کتاب مثل شاخه ترنج

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی (EPUB)

حجم دانلود: 175.7 کیلو بایت
صفحات کتاب : 71

خلاصه کتاب مثل شاخه ترنج

معرفی کتاب مثل شاخه ترنج

کتاب مثل شاخه ترنج اشعاری نغز شامل مضمون توصیفی، احساسی و عاطفی است. قالب  شعرها، شعر نو است که با زبانی ساده اما خیال پردازانه بیان شده است. در  مجموعه اشعار غمی نهفته است که تا پایان کتاب (البته در غالب اشعار) با  خواننده همراه است. همچنین تکرار وسیع واژه آسمان و وصف آن در مجموعه اشعار دیده می شود.

شاعر در جایی مادر را به «گلی شکفته بر آتش»، گلی که گاه به  طوفان سلام می کند» و «گلی که تشنه به اقلیم سنگ می روید» تشبیه می کند. در جایی دیگر از داغ فرزند بر روی دوش مادر سخن می گوید و در انتها با  ابیاتی چون «ای خدای بعد از این همیشه بی قرار ای همیشه پیش از آنکه بشنوی  جریحه دار و... با وصف نام خدا مجموعه کتاب به پایان می رسد.

گزیده متن کتاب مثل شاخه ترنج

حرف های بعد از این

خنده های پیش از آن

دست های هرگز و همیشه

تا ابد ...

این تمام قصه،

بغض های نانوشته من است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 71

کنگره : ‏‫PIR7963‭ /‮الف‬7423‏‫‭م2 1387

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬1/62

کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م85-49468

شابک : 978-964-506-356-4

سال نشر : 1387

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات