کتاب این سوی اروند

جایی برای دشمن نیست

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 7.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 532

خلاصه کتاب این سوی اروند

معرفی کتاب این سوی اروند

 کتاب این سوی اروند، روایت انقلاب، جنگ و پایداری در آبادان است و در هفت فصل با عنوان های «آبادان از تولد تا ملی شدن صنعت نفت»، «آبادان، صنعت نفت و انقلاب اسلامی»، «آبادان پس از پیروزی انقلاب؛ فرصت ها و تهدیدها»، «زمینه سازی عراق برای تهاجم»، «آغاز تهاجم نبرد در دو جبهه»، «عملیات محدود رزمندگان اسلام و فرسایش قوای دشمن» و «دروازه ی پیروزی» به چاپ رسیده است.

در فصل یکم کتاب این سوی اروند به بررسی آبادان از تولد تا ملی شدن صنعت نفت پرداخته شده است و در فصل های دیگر خوانندگان حوادث تلخ و شیرینی را که برای این شهر و مردمانش اتفاق افتاده است، مرور خواهند کرد؛ حوادثی که بدون تاثیر از موقعیت منطقه ای این جزیره نبوده است.

نویسنده کتاب این سوی اروند با توجه به حجم وسیع انفجارات، عملیات های ایذایی و تحرکات عناصر ضد انقلاب و اخبار و تحلیل های مربوط به آنها، مهمترین اقدام های انجام شده در منطقه ی آبادان را در جدول هایی در فصل چهارم کتاب بیان کرده است. همچنین در این جدول ها به تعدادی از بمب گذاری های خنثی شده به وسیله ی پاسداران انقلاب و دیگر نیروها اشاره شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها این سوی اروند

مشخصات کتاب این سوی اروند

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 532

کنگره : DSR2071‭‬ ‭/ب27‏‫‭س8 1393

دیویی : 955/5376

کتابشناسی ملی : 3463720

شابک : 978-600-5443-51-6‬‬

سال نشر : 1393

نظرات درباره این سوی اروند