کتاب چشمان عاشق

مجموعه اشعار گروهی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی چشمان عاشق

حجم دانلود: 2.6 مگا بایت
صفحات کتاب : 78

گزیده کتاب چشمان عاشق

چه دریایی؟!

کدامین حس اقیانوس؟!

چه رویایی؟!

کدامین رقصِ ما در گرمِ گندمزار؟!.

من آسان بر سرانگشتان تو،

رقصیده ام هربار!!

کویر است و سراب آرزوهایم،

و من با کودکِ احساس،

اسیری پیر از پیوسته در پیکار.

به سانِ لکه ای لرزان،

تو در امواجِ داغِ جاده از من،

دور می گردی...

و من خاموش،

نگاهم خیره در تکرار...

منم؛ صحرا و یک،

تنهاییِ کشدار...


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب چشمان عاشق

مشخصات کتاب چشمان عاشق

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 78

کنگره : PIR4190

دیویی : 8‮فا‬1/6208

کتابشناسی ملی : 7441179

شابک : 978-622-266104-5

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب چشمان عاشق