کتاب دیگه مثه تختی نمی آد

3 از 1 نظر

ناشر: آواهیا

نویسنده:

ویراستار: محمد نجاری

کتاب الکترونیکی دیگه مثه تختی نمی آد

حجم دانلود: 600.0 کیلو بایت
صفحات کتاب : 130

معرفی کتاب دیگه مثه تختی نمی آد

کتاب دیگه مثه تختی نمی آد نوشته جمال میرصادقی است که در انتشارات آواهیتا منتشر شده است.

گزیده کتاب دیگه مثه تختی نمی آد

ایستاد و به دور و برِ خود نگاه کرد، از تظاهرات کننده ها خبری نبود. از مرد جوانی که با پسر بچه ای پیش می آمد، پرسید:

«مردُم از کدام طرف رفتن؟ »

مَرد، خیابانی را نشان داد.

پسر بچه گفت: «یه عالمه بودن، یه عالمه. . . . »

مرد گفت: «رفتن طرف میدون. »

پسر بچه گفت: «بابا، ما برای چی باهاشون نرفتیم؟ »

مرد گفت: «بهت گفتم که اول می ریم خونه، کفش هامونو عوض کنیم، با این دمپایی ها که نمی شه راه رفت. »

وقتی هم سن و سالِ پسرک بود، پدرش او را به راهپیمایی ها می برد. همراه مردم راه می افتاد و فریاد می زد. خوشحال بود که دست در دست پدرش با تظاهرکننده ها از خیابانی به خیابانی می رفت.

تند کرد و به بیراهه زد که خود را زودتر به راهپیماها برساند. هنوز به پیچ خیابان نرسیده بود که کسی صدایش زد. برگشت و نگاه کرد. فرشید، دوست قدیمی اش را شناخت.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب دیگه مثه تختی نمی آد

مشخصات کتاب دیگه مثه تختی نمی آد

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 130

کنگره : ‏‫‬‭PIR8223‭‬‭‬

دیویی : ‏‫‬‭8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 7368872

شابک : ‫‬‭978-622-973660-9

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب دیگه مثه تختی نمی آد