کتاب مسئولیت کیفری سازندگان خودرو

و میزان تاثیر آن در سوانح رانندگی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 1.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 144

خلاصه کتاب مسئولیت کیفری سازندگان خودرو

معرفی کتاب مسئولیت کیفری سازندگان خودرو 

و میزان تاثیر آن در سوانح رانندگی

محسن شهسواری در کتاب مسئولیت کیفری سازندگان خودرو و میزان تاثیر آن در سوانح رانندگی، به بررسی تصادفات رانندگی و تاثیر سامانه های ایمنی خودرو در کاهش تصادفات، مسئولیت کیفری سازندگان خودرو در تصادفات رانندگی و مسئولیت اشخاص و سازمان ها در جبران خسارت می پردازد.


امروزه حوادث رانندگی از معضلات مهم کشورهای جهان و به خصوص کشورمان محسوب می شود. عواقب ناشی از حوادث رانندگی در حوزه مسایل قضایی و حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا جبران خسارت های فردی و اجتماعی حوادث رانندگی تأثیر زیادی در پیشگیری از این حوادث و کاهش آلام و مشکلات مادی افراد و جامعه خواهد داشت.

مسئولیت، یکی از اساسی ترین اصطلاحاتی است که در حقوق کیفری و مدنی برای تعیین مسئول جبران خسارت و تحمل مجازات های ناشی از عواقب عمل ضد اجتماعی مطرح می شود.

مسئولیت که نتیجه تقصیر است به دو بخش مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی با ارکان مختص به خود تقسیم می شود.

ارکان مسئولیت کیفری شامل احراز وقوع رفتار مجرمانه یا ناشی از تقصیر مرتکب، داشتن اهلیت و قابلیت فاعل برای اثبات جرم و اثبات رابطه سببیت و تقصیر است.

بنابراین، شناخت تقصیر مدنی و کیفری و تعیین مفهوم مشترک یا متفاوت آن و همچنین شقوق مختلف تقصیر از دیدگاه علمی به خصوص برای کارشناسان تصادفات لازم و ضروری است.

میزان تصادفات رانندگی و سوانح رانندگی در ایران بسیار بالاست و به تبع آن میزان مرگ و میر ها و صدمات بدنی و خسارت مالی نیز روند رو به افزایشی دارد.

رشد کمی و کیفی تولیدات صنعتی، همراه با حوادث نامطلوب و دل خراش ناشی از آن ها وضعیت جدید و نگران کننده ای ایجاد کرده است که صرف نظر از مباحث مدنی مرتبط به فسخ معامله و تعهدات سازندگان در خصوص ایمنی و حسن کار محصولات صنعتی و جبران خسارات مادی ناشی از آن ها در چارچوب قراردادها یا الزمات خارج از قرار داد، در عرصۀ حقوق کیفری هم می توان به طرح مباحث خاص و دقیقی پرداخت.

گزیده کتاب مسئولیت کیفری سازندگان خودرو  


مجازات فرع بر وقوع جرم است که به اعتبار قانون گذار وضع می شود.

ولی در هر حال به رغم تشابه آثار مادی جرایم عمدی و غیر عمدی، به لحاظ اختلاف در عنصر روانی، مجازات مجرمین غیر عمدی عموما نباید همان مجازات مجرمین عمدی باشد؛ به عبارت دیگر چون مرتکب جرایم عمدی متوجه و آگاه از حرمت و ممنوعیت عمل خود و مسؤولیت ناشی از آن است، مجرم در انتظار واکنشی از جامعه به نام مجازات می باشد که قانون گذار از رهگذر آن، نظر بر نفس و روان و تغییر شخصیت مجرم دارد.

ولی در جرایم غیر عمدی که مرتکب در ارتکاب جرم، عامد و قاصد نبوده است، تحمیل مجازات از سنخ برخی مجازات های اصلی جرایم عمدی مثل حبس به منظور ارعاب و پیش گیری از ارتکاب و تکرار جرم و دفاع جامعه تأمل و تردید کردنی است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها مسئولیت کیفری سازندگان خودرو

مشخصات کتاب مسئولیت کیفری سازندگان خودرو

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 144

کنگره : ‏‫‭KMH849‏‫‭/ش9م5 1396

دیویی : ‏‫‭346/550322

کتابشناسی ملی : 4658580

شابک : 978-600-8077-79-4

سال نشر : 1396

نظرات درباره مسئولیت کیفری سازندگان خودرو