کتاب راز بزرگ

چگونه با کمک معنوی دیگران به هر چیزی که می خواهید، دست پیدا کنید

3 از 1 نظر

صوتی راز بزرگ

حجم دانلود: 12.4 مگا بایت

معرفی کتاب راز بزرگ

چگونه با کمک معنویِ دیگران به هر چیزی که می­ خواهید، دست پیدا کنید

 

جهان با اندیشه خلق شده است. کل جهان در پاسخ به آنچه که فکر می­ کنیم،

خودش را سازماندهی می ­کند. تکانه‌های انرژی فکر که محیط پیرامون­مان را تحت تأثیر قرار می ­دهند، ما را تبدیل به آهن­رباهایی می­ کنند که هر چیزی را که احتیاج داریم، می­ خواهیم و یا آرزوی داشتن­ش را داریم به طرف مدار نفوذمان جذب می­ کند.


با استفاده از قوانین قدرتِ فکر، می ­توانیم خود را به آهن­ربای پول، آهن­ربای تجارت، آهن­ربای اختراع و نوآوری یا هر نوع دیگری از آهن­ربا تبدیل کنیم.


گروه مغز متفکر، گروهی است که گردهم آمده تا برای شما آن چیزی را

بخواهد که برای خود آرزو دارید.


با داشتن گروهی که گرد هم آمده و همه آرزوهای یکسانی دارند، آهن­ربای

جذب ِ انسان به مرحله­ ی معنوی­ اش می ­رسد و رشد می ­کند. درست همان­ طوری که وجود الکترون ­های هم­تراز، کشش یک فرومغناطیس را در سطح فیزیکی افزایش می ­دهد، بنابراین بودن افراد هم­سطح، کشش آهن­ربای انسانی را تا سطح معنوی افزایش می ­دهد.

برای افرادی با دید مذهبی، دعای انفرادی به دعای گروهی مبدل می­ شود.

مغز متفکر مبتنی بر فهم درستی از واقعیت است. محدودیت همیشه یک خیال واهی است، فقط احتمال است که واقعیت دارد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب راز بزرگ

مشخصات کتاب راز بزرگ

نوع اثر : کتاب

نظرات درباره کتاب راز بزرگ