کتاب یک کیلومتر بیشتر

کجا می توانید به کمال و بهترین پاداش ها برسید

3 از 1 نظر

صوتی یک کیلومتر بیشتر

حجم دانلود: 27.5 مگا بایت

معرفی کتاب یک کیلومتر بیشتر

«یک کیلومتر بیشتر» به شما نشان می دهد که کجا می توانید به کمال و بهترین پاداش ها برسید.

 

همواره در زندگی، حداکثر تلاش خود را بکار گیرید. باید کاری فراتر از کارهای دیگران انجام دهید و فراتر از آنچه که از شما انتظار می رود، عمل کنید.


اگر پا را فراتر از محدودیت های خود ساخته قرار دهید قطعاً فرد جدیدی از خودتان می سازید. ما انسان ها برای دستیابی به آنچه که از قبل برایش برنامه ریزی کرده ایم، میل باطنی شدید داریم.


پاداش، نصیب کسانی می شود که تصمیم می گیرند مسیر اضافه را طی کنند. معیارهایتان را ارتقاء دهید. واقعیت، ناشی از افکار شماست.


 بنابراین وقتی شما هم مثل قهرمانان المپیک به پیروزی فکر کنید، همین افکار به واقعیت تبدیل می شود و شما نیز همانند آن ها در زندگی تان به موفقیت می رسید.


معیارهایتان را ارتقاء دهید. واقعیت، ناشی از افکار شماست. بنابراین وقتی شما هم مثل قهرمانان المپیک به پیروزی فکر کنید، همین افکار به واقعیت تبدیل می شود و شما نیز همانند آن ها در زندگی تان به موفقیت می رسید.


نتایجی که به دست می آورید، ناشی از کیفیت افکار شماست.


اگر دچار فقر فکری باشید یا خودتان را ضعیف بدانید، فقیر می شوید و به نتایج کم ارزش و پست می رسید. بنابراین اگر می خواهید به نتایج عالی دست یابید یا به میلیون به میلیارد برسید، باید به میلیارد بیاندیشید. شما باید علف های هرز باغ ذهنتان را جدا کنید.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب یک کیلومتر بیشتر

مشخصات کتاب یک کیلومتر بیشتر

نوع اثر : کتاب

نظرات درباره کتاب یک کیلومتر بیشتر