کتاب سخاوت

درک قانون زندگی (از هر دست بدهید از همان دست دریافت خواهید کرد)

3 از 1 نظر

صوتی سخاوت

حجم دانلود: 21.3 مگا بایت


معرفی کتاب سخاوت

بسیاری از افراد بخشنده به سبب سخاوتشان، از زندگیِ کاملاً موفقی برخوردارند. سخاوت در هر مرحله از زندگی، مؤثر واقع می شود.


تجربیات نشان داده است که شادترین افراد کسانی اند که مداوم می بخشند؛

آن ها هر جایی که باشند و به هر نحو ممکن می بخشند و به دنبال آن مکرر از پاداش و نعمتِ آشکار و نهان برخوردار می شوند و هر چه بیشتر می بخشند بیشتر دوست دارند به کارشان ادامه دهند.


 بهترین حالت زندگی، بخشش و سخاوت است. از هر دست بدهید از همان دست می گیرید. وقتی بخشش نداشته باشید، بخشش هم نمی بینید.


اما سخاوتمندانی که سرگرم بخشش اند افرادی بسیار دست و دلباز، مترقی

و علاقه مند به همکاری اند. تجربه به آن ها فهمانده که هرچه بیشتر ببخشند، بیشتر هم نصیبشان می شود. وقتی صدای کمک ‏خواهی کسی را می شنوند، به یاری اش می شتابند و باقی سخاوتمندان را برای کمک رسانی فرا می خوانند.


طبیعت از خلاء بیزار است. از هر دست بدهید از همان دست دریافت خواهید

کرد. هیچ خلاءیی باقی نمی ماند. وقتی شما ببخشی، چند برابرش به دستت می رسد.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب سخاوت

مشخصات کتاب سخاوت

نوع اثر : کتاب

نظرات درباره کتاب سخاوت