کتاب فریادهای خاموش (جلد پنجم)

روزنگاشت تنهایی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی (EPUB)

حجم دانلود: 642.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 700

خلاصه کتاب فریادهای خاموش (جلد پنجم)

فریادهای خاموش (جلد پنجم) 

خاطرات روزانه خود را به گونه ای می نویسم، تو گویی که یکی از آیندگانی هستم که این خاطرات را می خواند. کاملا خودم را جزء آیندگان می دانم و احساس پیوند و اتصال با آنان می کنم، جز این هم نباید باشد.

 با نگاه فرآیندی جای هیچ گونه انفصال و انقطاعی نیست. همان گونه که من جزئی از گذشتگانم، آیندگان هم جزئی از من خواهند بود. این پیوند نه در زمان و مکان که در جوهره انسان و فرایندی و غایت مدار بودن این جوهره است ...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : فریادهای خاموش

صفحات کتاب : 700

کنگره : ‏‫DSR1670 ‭/‮الف‬7آ5‏‫‬‭ 1396

دیویی : 955/0845

کتابشناسی ملی : 4690736

شابک : 978-600-03-2859-7

سال نشر : 1396

نظرات