کتاب درآمدی بر سیر تفکر معاصر

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی درآمدی بر سیر تفکر معاصر

حجم دانلود: 128.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 302

درآمدی بر سیر تفکر معاصر 

کتاب درآمدی بر سیر تفکر معاصر نوشته استاد مددپور، مبانی نظری اندیشه های جدید غرب از رنسانس تا عصر روشنگری را در بر می گیرد و در سه بخش به بررسی مبانی تفکر جدید و روح علوم انسانی ، ملاحظاتی در باب عصر و شرح حال و آثار منتسکیو، بررسی شرق ، اسلام و ایران در آثار و تفکرات منتسکیو می پردازد.

 هر بخش نیز حاوی مطالبی جزیی تر است که در دسته بندی های مرتبط ارائه شده است.
در واقع کتاب حاضر به مثابه درآمدی بر مجموعه سیر تفکر معاصر ایران، در جستجوی باز اندیشی مبادی فرهنگ غربی ازمنظر حکمت معنوی و باطن اندیشی علم الاسماء تاریخی است تا بتواند افقی نو فرا روی محققان قرار دهد و تاریخ را به اصالت سابقش بازگرداند. 

تفکر تکنیکی تاریخ غیب اندیشانه و معادی و تمثیلی روحانی را از بین برده یا پوشانده است. از اینجا مورخ صرفا به ساحت ناسوتی و دنیوی تاریخ توجه کرده است، اما تفکر و پارسایی درمقام آماده گری درجستجوی انکشاف و انفتاح مجدد حقیقت و ساحت قدسی است.
در” مبانی تفکرجدید و روح علوم انسانی“ درباب آزادی و سیاست قدیم و جدید از نظر منتسکیو می خوانیم: « از نظر فلسفی آزادی عبارت است از اجرای اراده یا اعتقاد به اینکه انسان مختار است. منتسکیو در اینجا از آزادی به معنی دینی و معنوی که عبارت است از رهایی از همه قیود و وابستگی هایی که مانع کمال آدمی هستند سخنی به میان نمی آورد.

 آزادی به معنی فلسفی او نیز با تعریفی که از آزادی سیاسی دارد متناسب است. پس باید پذیرفت آزادی درفلسفه سیاسی منتسکیو بر مدار انسان وامنیت خاطر او از مسائل اجتماعی و موانع اقتصادی و حقوقی استوار است.»

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب درآمدی بر سیر تفکر معاصر

مشخصات کتاب درآمدی بر سیر تفکر معاصر

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 302

کنگره : ‏‫‬‬‮‭JC179‏‫‭/م‌4د4 1388‬

دیویی : 320/01

کتابشناسی ملی : ‎1‎7‎8‎9‎6‎0‎7

شابک : ‫‭978-964-471-915-0

سال نشر : 1388

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب درآمدی بر سیر تفکر معاصر