کتاب خبر بزرگ

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی خبر بزرگ

حجم دانلود: 6.6 مگا بایت
صفحات کتاب : 48

معرفی کتاب خبر بزرگ

کتاب خبر بزرگ نوشته سیده زهرا برقعی توسط انتشارات سروش منتشر شده است.

گزیده کتاب خبر بزرگ

تازه اتراق کرده بودیم. تعدادمان کم نبود. صد تا، دویست تا، ۰ پانصدتا، شاید هم بیشتر. کوهان های من از شدت خستگی درد می کرد و پشتم را آفتاب تند بیابان های مکه سوزانده بود. حالالا کنار دوستانم بودم و ساربان ها دورمان می چرخیدند. تشنه و هلالاک از گرما بودم. خنکای آب برکه ی خُُخم را به گلو رساندم و حالم بهتر شد. دوست داشتم زودتر جهاز پشتم را بردارند تا هوایی بخورم.

آن طرف تر، یاران پیامبر خارهای روی زمین را می کندند و چندنفر هم مسئول آوردن خارها برای ما شده بودند. زمین که صاف شد، سنگ های بزرگ را روی هم گذاشتند. همان موقع چند نفر از یاران پیامبر(ص) آمدند و جهاز ما را برداشتند و بردند آن طرف، زیر سایه ی درختان سََمر روی سنگ ها چیدند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب خبر بزرگ

مشخصات کتاب خبر بزرگ

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 48

دیویی : 8‮فا‬3‬

کتابشناسی ملی : 7379299

شابک : 978-964-121790-9

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب خبر بزرگ