کتاب اندیشه من

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی اندیشه من

حجم دانلود: 191.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 31

مذهب عاطفی باهرچیزی می سازدوصلح کلی است وخدایش هم آفریده دل توست. مذهب دستوری هم همیشه دستاویز است وقربانی خدایان تاریخ ونردبان باطل و طاغوت. مذهب اصیل ناچار از توحید برخوردار است وهمین توحید جبهه داردودرگیری دارد،هم زیربنای جهاد با نفس است وهم انگیزه جهادبا طاغوت. هم جهاداصغر را می آوردوهم جهاد اکبررا.خدایش آفریده دل ها نیست که خدایان دل هارا به دار می کشدو بت های دل را می شکند. ونردبان باطل نیست ودستاویزطاغوت نیست،که طاغوت ها را می سوزاندوخلق رابه عظمتی می رساند که آن ها را کناربریزندو در دام آن ها اسیر نگردند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب اندیشه من

مشخصات کتاب اندیشه من

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 31

نظرات درباره کتاب اندیشه من