کتاب عملیات ضد زمین

سند دکترین نیروی هوایی ایالات متحده

3 از 1 نظر
موضوعات:

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 3.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 143

خلاصه کتاب عملیات ضد زمین

معرفی کتاب عملیات ضد زمین

کتاب عملیات ضد زمین: سند دکترین نیروی هوایی ایالات متحده،
تالیف سید ابوالفضل حسینی نیک و علیرضا دانشور، سید محمدحسین حسینی، یک دستورالعمل برای برنامه ریزی، اجرا و هدایت عملیات های ضدّزمین در پشتیبانی از امنیت ملی ایالات متحده و اهداف فرماندهی نیروهای جنگی/مشترک محسوب می شود.

شکست نیروی دشمن در جنگ اغلب گامی ضروری در راه نیل به پیروزی محسوب می شود. شکست نیروهای مسلح دشمن امری است دشوار که اغلب هزینه های سنگینی از لحاظ ریخته شدن خون سربازان و هزینه های مالی جنگ را به همراه دارد.
قوای هوایی و فضایی به دلیل وجود سرعت، بُرد و انعطاف پذیری ذاتی بستری فراهم آورده تا بتوان اینگونه خطرپذیری ها را از طریق ایجاد ابزاری با
قابلیت هم افزایی توان نیروها که می تواند درصدی از کنترل و تسلط بر محیط سطحی و بی اثرکردن نیروهای دشمن پیش از مواجهه با نیروهای زمینی خودی را فراهم آورد تنزل داد. قوای هوایی و فضایی نوین به طور مستقیم توان طرف متخاصم در آغاز نمودن، پیاده سازی و پشتیبانی جنگ زمینی را تحت تأثیر قرار می دهند.

عملیات های ضدّزمین با از بین بردن توان دشمن در جنگ زمینی، محیط سطحی را تحت الشعاع قرارداده و آن را تحت تسلط در می آورد. قوای هوایی و فضایی می توانند با انجام عملیات های ممانعت هوایی و پیش از آنکه دشمن فرصت و مجال مقاومت در برابر نیروهای زمینی خودی را داشته باشد، توان بالقوه نظامی دشمن را منحرف، ازهم گسیخته، به تأخیر انداخته و یا از بین ببرند و به صورت مجزا و مستقل به اهداف فرماندهی نیروهای مشترک نایل گردند. بدیهی است که انهدام وارد آمده بر دشمن توسط قوای هوایی و فضایی می تواند مانع وقوع جنگ زمینی که دارایِ هزینه های بسیار گزاف است گردد. هنگامی که قوای هوایی و فضایی فراخوانده شوند می توانند یک پیشتیبانی منهدم کننده برای کمک به نیروهای زمینی خودی در راه نیل و دستیابی به اهدافشان فراهم آورند.

سند دکترین نیروی هوایی (موسوم به AFDD) مبنای راهنمای تعلیماتی نیروی
هوایی ایالات متحده در بخش {عملیات های} ضدّزمین را تعیین و شکل می دهد.
این سند، همچنین بیانگر اصول بنیادین نیروی هوایی در بکارگیری نیروی جنگی است و راهنمایی های عملیاتی و کاربردی برای فرماندهان در بکارگیری و ادغام منابع موجود در نیروی هوایی برای نیل به اهداف مطلوب را فراهم می کند.

این سند، کل نیروها را شامل می شود: کلیه کارکنان نظامی و غیرنظامی
نیروی هوایی از جمله نیروی ذخیره ثابت نیروی هوایی، و واحدها و اعضای گارد ملی هوایی. به جزء در مواردی که به طوراخص ذکر گردیده اند، دکترین نیروی هوایی کلیه حوزه های عملیات های نظامی را دربرمی گیرد.

دکترین ذکرشده در این سند دستوری و لازم الاجرا است و صرفاً جهت
راهنمایی نیست. از این رو فرماندهان باید در هنگام انجام مأموریت های خود مطالب سند دکترین نیروی هوایی و موقعیت های ویژه را در نظر بگیرند. ضمناً، اعضای نیروی هوایی باید این سند را خوانده، مورد بحث قرارداده و آن را تمرین نمایند.

کتاب عملیات ضد زمین (Counterland)، سندی است تکمیلی و دربردارنده مباحث موجود در نشریات مشترک (JP)؛ دکترین عملیات های مشترک (3-0)؛ دکترین عملیات های ممانعتی مشترک (3-03)؛ دکترین پشتیبانی آتش مشترک (3-09)؛ و تاکتیک ها، تکنیک ها، و روش های مشترک برای پشتیبانی هوایی نزدیک (3-09.3)

سند دکترین نیروی هوایی 2-1.3، موسوم به عملیات های ضدّزمین، در واقع
دکترینی است برای شناخت صحیح، برنامه ریزی، و اجرای اینگونه کارکردهای
حیاتی و مهم قوای هوایی و فضایی در سرتاسر محدوده و قلمرو عملیات های
نظامی. کارکنان نیروی هوایی می بایست قادر باشند تا به درستی مبنای منطقی عملیات های ضدّزمین را به عنوان یک گزینه گران بهای جنگی برای فرمانده جنگی به طور واضح و بدون ابهام بیان نمایند. و مهمتر آنکه، کارکنان نیروی هوایی باید بدانند عملیات های ضدّزمین چگونه می توانند در بهبود و ارتقاء راهبردهای (استراتژی های) نظامی به عنوان ابزاری برای غلبه بر طرف های متخاصم ملت ما {ملت آمریکا} یاری رسان باشند.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : عملیات ضد زمین

صفحات کتاب : 143

کنگره : ‏‫‬‮‭UG700‏‫‬‮‭/ع8 1395

دیویی : ‏‫‬‮‭358/4142

کتابشناسی ملی : 4232545

شابک : 978-600-8415-09-1

سال نشر : 1395

نظرات