کتاب شیرین تر از شکر (جلد دوم)

365 داستان کهن ایرانی؛ فصل تابستان با 95 داستان

3 از 1 نظر

کتاب چاپی شیرین تر از شکر (جلد دوم)

معرفی کتاب شیرین تر از شکر (جلد دوم)

کتاب شیرین تر از شکر (جلد دوم) شامل 365 داستان کهن ایرانی؛ فصل تابستان با 95 داستان می باشد. این مجموعه بازنویسی داستان های کهن فارسی است که ابوالفضل هادی منش آن را برای نوجوانان بازنویسی کرده است.

کتاب شیرین تر از شکر 365 حکایت کهن را برای گروه سنی نوجوان و جوان در خود دارد که می تواند هر حکایت آن برای یک روز خوانده شود و تمام روزهای سال با آن سپری شود.

محمدحسین صلواتیان تصویرگری مجموعه «شیرین تر از شکر» را انجام داده و تصاویر را با توجه به متن برای مخاطب خلق کرده است. همچنین سعید دین پناه نیز امور گرافیکی کار را بر عهده داشته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب شیرین تر از شکر (جلد دوم)

مشخصات کتاب شیرین تر از شکر (جلد دوم)

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : شیرین تر از شکر

کنگره : ‏‫‮‭PIR8299

دیویی : ‏‫‭[ج]8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 6232372

شابک : 978-964-202-464-3

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب شیرین تر از شکر (جلد دوم)