کتاب نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی

حجم دانلود: 1.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 168

نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی

در کتاب نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی نوشته ی بهزاد ثابتی پور کرمانی، معین صباحی گراغانی و علی رضایی، با هدف ارزیابی و تحلیل این دفاتر، سعی شده شناختی از آن ها ارائه گردد تا نواقص عملی شان بیان شده و به تبع آن، پیشهاداتی جهت رفع نواقص ارائه شود.

در این کتاب به نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی پرداخته شده است و در جهت ارائه ضوابطی در تشخیص دعاوی قابل پیگیری توسط این دفاتر کاربرد دارد. جایگاه قانونی این دفاتر مطابق ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین براساس بند 11 سیاست های کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و ساماندهی امور ایثارگران می باشد و به منظور تسریع در رسیدگی پرونده های ایثارگران تشکیل شده است.

دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران که در این کتاب گاهاً به نام مختصر دفاتر حمایت بیان می شوند، به عنوان نهادی است که کارشناسانی را که مستقر در آن هستند، جهت وکالت از ایثارگران، جانبازان و خانواده های معظم شهدا به دادگاه و حضور در دادرسی معرفی می نماید. در این پژوهش به نوع رابطه حقوقی بین ایثارگران و خانواده های شهدا با کارشناسان دفاتر حمایت نیز پرداخته می شود.

به دلیل این که درخصوص دفاتر حمایت تاکنون هیچ گونه نگارش مفصلی اعم از کتاب، پایان نامه و حتی مقاله ای صورت نگرفته و به تبع آن در خصوص مبنای تأسیس و علت پیدایش اینگونه دفاتر نیز صحبتی به میان نیامده است، در این مبحث از تحقیق ابتدا به مبانی، منابع و اهداف دفاتر حمایت و سپس به سازمان و ساختار این دفاتر پرداخته خواهد شد.

در بخشی از کتاب می خوانیم

در باب ضرورت تعریف واژه ی اختیار باید گفت اختیار در معنی برگزیدن چیز نیک است. در حال حاضر جای آن را انتخاب گرفته است. در معانی دیگری نیز به کار رفته است آزادی عمل، قدرت انجام دادن کار به اراده خویش، حالتی است قائم به شخص که به واسطه ی آن صفت و حالت بعضی از آثار و افعال خود را بر بعضی دیگر ترجیح می دهد و برحسب دواعی خاصی که حاصل می گردد بعضی از کارها را بر بعضی دیگر رجحان می دهد.

در اصطلاح نیز واژه ی اختیار در چند معنی به کار رفته است. رویارویی اضطرار و اکراه در حقوق مدنی می گویند عاقد یا مقر باید عاقل و بالغ و مختار باشد. منظور از واژه اختیار در این تحقیق این است که قدرت و توانایی فرد در انتخاب اعمال یا عدم اعمال امری به صورت نامحدود نیست، بلکه این قدرت و توانایی توسط معیارهایی محدود شده است. 

بنابراین می توان گفت فرد در اعمال امور ممنوعیتی ندارد و برای اعمال یا عدم اعمال آن امور باید مصلحت و غبطه موکل رعایت نماید. واژه ی اختیار همان طور که گفته شد در معانی مختلفی به کار رفته است که از جمله آن حالتی است قائم به فاعل که به واسطهی آن حالت و صفت بعضی آثار و افعال خود را بر بعضی دیگر ترجیح می دهد و برحسب دواعی خاصی که حاصل می گردد بعضی از کارها را بر بعضی دیگر رجحان می دهد. ملاحظه میگردد همان طور که از این تعریف نیز بر می آید امور و کارهایی که شخص در انجام آن مختار است، البته نه به این معنی که توانایی نادیده انگاشتن آن ها را داشته باشد، بلکه در اعمال یا عدم اعمال آن ها باید به معیار مصلحت و غبطه ی موکل توجه گردد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی

مشخصات کتاب نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 168

کنگره : ‫‭KMH864

دیویی : ‏‫‬‭346/55029

کتابشناسی ملی : 5851205

شابک : 978-622-229-080-1

سال نشر : ‫1398

نظرات درباره کتاب نقش و جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در فرآیند دادرسی