کتاب نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین المللی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین المللی

حجم دانلود: 395.3 کیلو بایت
صفحات کتاب : 127

معرفی کتاب نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین المللی

پریسا منصوری در کتاب نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین المللی، به بررسی نوعی داوری می پردازد که از واحد های مستقل و مختلف سیاسی تشکیل می شود و در تجارت امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی به شمار می رود.

داوری از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به مفهوم حل کردن خصومت به وسیله ی غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی و آیین دادرسی است و به شخصی که به این عمل اقدام می کند «داور» می گویند.

 در گذشته دادگاه ها، داوری را رقیب خود می دانستند و به این دلیل از انواع دلایل برای مداخله در کار داوران و احکام صادره از جانب آن ها استفاده می کردند.

اما امروزه این تمایل دادگاه ها نسبت به داوری تغییر کرده است و دادگاه ها در اختلافات تجاری از داوری استقبال می کنند و ارجاع به داوری را تشویق کرده و در صورت وجود توافقنامه ی معتبر داوری، از رسیدگی به موضوع متنازع فیه خودداری می نمایند و حتی اگر رسیدگی های قضایی را آغاز کرده باشند آن را متوقف می کنند. به عبارت دیگر در این زمینه برخلاف گذشته همکاری و تعاون به وجود آمده است.

در حال حاضر روند داوری، به خصوص در دعاوی تجاری بین المللی، به طور چشم گیری در حال گسترش است؛ به صورتی که می توان گفت این نهاد، به سوی شکل گیری پدیده ی حقوقی پیچیده ای که ابعاد مختلفی دارد و خودگردان نیز است، پیش می رود؛ حتی می توان ادعا کرد که در حوزه ی تجارت بین الملل، جایگزین رسیدگی قضایی شده است.

این در حالی است که در هر نظام حقوقی، دادگاه های ملی وجود دارند که دارای سازمان مشخصی هستند، مرجع حل و فصل اختلافات و احقاق حق به شمار می روند و از قدرت الزام کننده و اجباری برخوردارند که مستقیماً از حاکمیت ناشی می شود و بدین وسیله می توانند دستورات و احکام خود را با استفاده از قوه ی قهریه ای که در اختیار دارند، به مرحله اجرا در آورند.

افزایش مراجعه به داوری بین المللی، در دعاوی تجاری، باعث شده است که اغلب کشورها، خصوصاً آن دسته از کشورهایی که در امر تجارت فعال هستند، قوانین و مقررات خاصی را در مورد داوری وضع نمایند.

 حتی در سطح بین المللی نیز، کنوانسیون های متعددی در این خصوص مورد توافق کشورها قرار گرفته و درحال حاضر در حال اجرا است. این موارد علاوه بر پیش بینی ارجاع اختلاف به داوری است که در معاهدات دو جانبه یا چند جانبه میان کشورها مورد توافق قرار گرفته است.

در بخشی از کتاب نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین المللی می خوانیم

داوری که در ابتدا دادور بوده است در طی زمان و با حذف «دال» تبدیل به داور شده است و در لغت به مفهوم قضاوت کردن، حکم کردن میان دو خصم آمده است. از داوری تعاریف متعددی ارائه شده است: برخی صاحبنظران در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده حل و فصل می کند.

 بعضی از مؤلفان در بیان تعریفی که جامع و مانع باشد، آن را رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم توسط اشخاصی که اطراف دعوی معمولاً آن ها را به تراضی انتخاب می کنند یا مراجع قضایی به نمایندگی از سوی اطراف دعوی برمی گزینند، نامیده اند.

قانون آیین دادرسی مدنی داوری را تعریف نکرده است؛ اما در بند «الف» ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی، داوری تعریف شده است. در این بند آمده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.» تعریفی که در این بند از داوری ارائه شده است، تعریفی مانع نیست. این بند، داوری را رفع اختلاف در خارج از دادگاه دانسته است. در بند «ه» همان ماده دادگاه این گونه تعریف شده است: «منظور از  دادگاه در این قانون یکی از دادگاه های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.»

با توجه به تعریفی که در این بند از دادگاه به عمل آمده است، رسیدگی در مراجعی اداری مانند هیأت های حل اختلاف و کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی و کمیسیون های مذکور در مواد 77، 99 و 100 قانون شهرداری ها و نیز مراجع قضایی غیردادگستری مانند هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف مذکور در قانون کار نیز مشمول عنوان داوری قرار می گیرند، در حالیکه بدیهی است که مراجع مزبور از شمول عنوان داوری خارج اند. مراجع مزبور، مراجعی استثنائی هستند که احکام و قواعد رسیدگی خاص خود را دارند و رسیدگی ایشان به اختلافات متداعیین، نیاز به توافق و تراضی طرفین ندارد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین المللی

مشخصات کتاب نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین المللی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 127

کنگره : ‏‫‭KMH1829

دیویی : ‏‫‭347/5509

کتابشناسی ملی : 5711030

شابک : 978-622-229-065-8

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین المللی