کتاب دیدگاه های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی دیدگاه های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی

حجم دانلود: 1004.2 کیلو بایت
صفحات کتاب : 305

معرفی کتاب دیدگاه های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی

کتاب دیدگاه های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی، به قلم حسن حیدری، زندگی عالم بزرگ، زین الدین شهید ثانی را از تولد تا شهادت مورد مطالعه قرار می دهد.

بدون شک شهید ثانی از جمله درخشنده ترین ستاره های آسمان علم و عمل، و از اصیل ترین درخت های باغ ایمان و تقوا محسوب می شود. او یکی از مفاخر فقهای نامدار شیعه و یکی از استوانه های فقهی و اجتهادی در طول دوره های فقه اسلامی است که از نظر آثار و برکات وجودی، کمتر کسی را می توان مانند او یافت.

این شهید بزرگوار ماه شوال سال 911 هجری در خاندانی بزرگ از منظر ایمان و اصالت متولد شد. نیاکان او از پدر تا جد پنجم، و همچنین فرزندانش، همگی در گروه دانشمندان معروف و عالی مقام شیعه قرار داشتند. او در قرن دهم هجری زندگی پرباری داشت و با تلاش بسیار، فقه آل محمد (ص) را به سراسر جهان بسط داد.

گزیده کتاب دیدگاه های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی 

در قاعده تسبیب قصد و عدم قصد، عمد و خطا در ضمان داشتن مال غیر اثری ندارند اما احراز انتساب خسارت به فعل مسبب، بی تردید لازم است. از این رو هرگاه حیوان متعلق به شخصی بر حیوان دیگری یا مال او هجوم آورد و خسارت وارد سازد، صاحب حیوان ضامن نیست مگر این که درحفظ آن تقصیر و کوتاهی کرده باشد درنتیجه در صورت عدم تقصیر در خصوص تسبیب، انتساب خسارت به مسبب احراز نمی گردد.

از نظر وی اتلاف و غصب موجب ضمان هستند و ضمان در اتلاف قوی تر از ضمان داشتن در مورد غصب است زیرا اتلاف به تنهایی موجب اشتغال ذمه به ضمان است اما غصب به تنهایی موجب ضمان نیست بلکه زمانی مشغول الذمه به ضمان می شود که مغصوب تلف شود. اتلاف به دو قسم است گاهی به مباشرت است و گاهی به سبب. در اتلاف بالتسبیب درباره سبب و مباشر بحث می شود.

هر یک از مباشر و سبب موجب برای ضمانِ مستقل هستند بدون این که دیگری اعتبار شود پس هر یک از سبب و مباشر که به تنهایی و مستقلا موجب اتلاف شدند، ضمان مستند به اوست اما اگرسبب و مباشر باهم جمع شوند یا این که دو سبب با هم جمع شوند حکم به ضمان هر یک متفاوت است که در زیر مستقلا بدان پرداخته می شود.

از نظر وی هرگاه سبب و مباشر جمع شوند، مباشر مقدم است زیرا مباشر قوی تر و نزدیک تر است و تلف حقیقتا مستند به مباشر است در بیشتر موارد مباشر بر سبب مقدم است اما گاهی استثنائا سبب بر مباشر مقدم می شود و آن در صورتی است که مباشر از سبب ضعیف تر باشد مانند اینکه شخصی مانع سکونت کسی در خانه خودش شود و شخص منع کننده مانع سکونت مالک شود و یا اینکه نگذارد صاحب حیوان، چهار پای خود را که رها و آزاد است، ببندد بدون این که حیوان را تصرف کرده باشد، آن شخص غاصب خانه و چهار پا محسوب نمی شود زیرا ید و تصرف و تسلط بر مال که جزیی از مفهوم و ماهیت غصب است، تحقق نیافته، غاصب نبودن، مستلزم ضامن نبودن آن شخص نیست.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب دیدگاه های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی

مشخصات کتاب دیدگاه های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 305

کنگره : ‭BP158/8‬

دیویی : ‭297/312‬

کتابشناسی ملی : 6008784

شابک : 978-622-229100-6

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب دیدگاه های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی