کتاب تاملی بر جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 397.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 144

خلاصه کتاب تاملی بر جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

معرفی کتاب تاملی بر جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

کتاب تاملی بر جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی نوشته مسلم دوستی و مصطفی ایقانی یکی از کتاب های تخصصی حقوقی نشر قانون یار است. نشر قانون یار به صورت تخصصی در زمینه انتشار کتاب های آموزشی و کمک آموزشی رشته های حقوق و علوم سیاسی فعالیت می کند.

کتاب تاملی بر جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از این مجموعه می تواند برای پژوهشگران، دانشجویان، داوطلبان آزمون های حقوقی و علاقه مندان به مباحث رشته حقوق مفید باشد.

گزیده کتاب تاملی بر جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است. همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت. «جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.» 

انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازات های مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» همانگونه که مشخص است فردی مبادرت به ارتکاب جرمی می نماید قانون حسب جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها تاملی بر جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

مشخصات کتاب تاملی بر جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 144

کنگره : ‏‫‭KMH4234

دیویی : ‏‫‭345/55026

کتابشناسی ملی : 6129447

شابک : 978-622-229115-0

سال نشر : 1399

نظرات درباره تاملی بر جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی