کتاب ارائه چیدمان های بهبود دهنده در واحدهای صنعتی به کمک روش های متاهیوریستیک

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی ارائه چیدمان های بهبود دهنده در واحدهای صنعتی به کمک روش های متاهیوریستیک

حجم دانلود: 4.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 136

ارائه چیدمان های بهبود دهنده در واحدهای صنعتی به کمک روش های متاهیوریستیک

در واقع به طور خلاصه می توان گفت، هدف از انجام تحقیق پیشنهادی این کتاب، ارائۀ یک چیدمان بهینۀ دقیق برای استقرار ماشین آلات در ایستگاه های کاری مختلف با چندین محدودیت در یک کارگاه صنعتی می باشد.

 هر چند تحقیقات زیادی در این راستا صورت پذیرفته، اما در این تحقیق ها غالباً امکان استقرار همۀ ماشین آلات در همۀ ایستگاه ها وجود داشته است. این درحالیست که در دنیای واقعی چنین امری همواره امکان پذیر نیست. لذا در تحقیق پیشنهادی ابتدا مدل ریاضی توصیف  کنندۀ شرایط جابجایی ها در کارگاه تعریف می شود و سپس در مرحلۀ دیگری به حل مسئلۀ ساخته شده به کمک نرم افزار قدرتمند گمز پرداخته می شود.

 کارگاه مذکور در حال حاضر از یک چیدمان سلیقه ای برخوردار می باشد و به نظر می رسد که هیچ یک از عوامل کلیدی استقرار ماشین  آلات از قبیل هزینه های حمل و نقل و میزان تردد در مسیرها در آن لحاظ نشده است.در گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی بدون در نظر گرفتن فاکتورها و شاخص های مهندسی طراحی می شد. با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، محدودیت ها نیز پیشرفته تر شدند به طوریکه مدیران و تصمیم  گیرندگان را بیش از پیش به رعایت نمودن ملزومات و مشخصه های مهندسی سوق داده است.

از جمله فاکتورهای مهندسی یادشده می توان به چیدمان ماشین آلات در ایستگاه های کاری اشاره نمود. هدف از ارائۀ یک چیدمان بهینه ممکن است کاهش هزینه های استقرار، کاهش هزینه های جابجایی و یا هر دو مورد باشد و اغلب تعداد ایستگاه ها و تجهیزات برابر می باشند.

گزیده ای از کتاب ارائه چیدمان های بهبود دهنده در واحدهای صنعتی به کمک روش های متاهیوریستیک

تحقیقات زیادی پیرامون حل مسئله تخصیص درجه دوم (چه به صورت مطالعه موردی، چه در راستای توصیف مسئله و چه در راستای حل مسئله) جهت جایابی تجهیزات، صورت گرفته است و نهایتا منجر به توسعه الگوریتم هایی فرا ابتکاری مطابق با شرایط مسئله گردیده، اما در این میان کمتر به این مسئله پرداخته شده است که اهمیت نسبی مسیرهای بین ایستگاهی در شرایط تولید محصولات چندگانه چقدر است و چگونه می توان این اهمیت ها را در تعریف مدل ریاضی مسئله مذکور مورد استفاده قرار داد.

این مسئله در شرایطی که داده ها غیر قطعی باشند پیچیده تر خواهد شد. بخش عمده ای از این پیچیدگی از نبود داده های کمی نشات گرفته که در این تحقیق به کمک تئوری فازی و رویکردهای شبکه ای فازی سعی در استخراج اهمیت وزنی مسیرهای حمل و نقل بر پایه داده ها و نظرات نادقیق و عمدتا زبانی استفاده خواهد گردید.

 با توجه به اینکه سازوکار مغز انسان بیشتر بر قضاوت های شهودی-کلامی استوار است لذا به نظر می رسد که رهیافت ذکر شده توان غلبه بر چالش مطرح شده (تعیین وزن های کمی از اهمیت های کیفی کلامی) را دارا می باشد و در راستای ساده سازی مسائل تخصیص درجه دوم در سازمان های مختلف راهگشا می باشد. بنابراین در صورت موفق عمل نمودن رویکرد پیشنهادی یک نوآوری در تعریف و پیاده سازی مسائل تخصیص با پیوندهای شبکه ای محسوب می گردد که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب ارائه چیدمان های بهبود دهنده در واحدهای صنعتی به کمک روش های متاهیوریستیک

مشخصات کتاب ارائه چیدمان های بهبود دهنده در واحدهای صنعتی به کمک روش های متاهیوریستیک

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 136

کنگره : TS177‭/ص2‮الف‬4 1397‬‬‬‬‬‬

دیویی : ‏‫‬‮‭658/23‬‬‬

کتابشناسی ملی : 5220938

شابک : 978-622-6055-56-7

سال نشر : 1397

نظرات درباره کتاب ارائه چیدمان های بهبود دهنده در واحدهای صنعتی به کمک روش های متاهیوریستیک