کتاب ترمینولوژی ثبتی

فرهنگ حقوق ثبتی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 176.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 48

خلاصه کتاب ترمینولوژی ثبتی

ترمینولوژی ثبتی (فرهنگ حقوق ثبتی) 

 کتاب ترمینولوژی ثبتی (فرهنگ حقوق ثبتی) نوشته محدثه نقی زاده، به بررسی اهداف مهم ثبت املاک و اسناد پرداخته و شما را با این سیستم و مفهوم آشنا می کند.

در واقع مانند دیگر قوانین مدنی و کیفری، ثبت املاک و اسناد برای خود اهدافی را دنبال می کنند که به واسطه آن حفظ مالکیت مالکین و صاحبان حق نسبت به آن ها رعایت شود، این کار کمک می کند تا از تجاوز دیگران به حق شخصی جلوگیری شده و مالکیت افراد دارای امنیت کامل باشد.

این کتاب به منظور سهولت دسترسی همکاران ثبتی و قضایی، دانشگاهیان، اساتید، کارآموزان و اقشار دیگر مردم به صورت جزئی تدوین و جمع آوری شده است. 

 در بخشی از کتاب ترمینولوژی ثبتی می خوانیم: 

 حکم نهایی: حکمی که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
- حریم اراضی ساحلی: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.

- حریم اراضی: مقدار زمینی که در اطراف و جوانب اراضی احیاء شده (تاسیسات ده و غیره) مورد نیاز عادی استفاده از اراضی احیاء شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان ذوی الحریم متفاوت است.

- حصر وراثت: حکمی است که بعد از فوت مورث حسب تقاضای احد یا تمامی ورثه بعد از طی تشریفات قانونی لازم از طرف مرجع قضایی صالحه صادر می شود.

- خالصه: مال غیر منقول که دولت آن را مانند یک مالک خصوصی مالک است.
- خبره: صاحب فنی که به جهت مهارت خود در موضوعات مربوط به فن خود صاحب نظر باشد.
- خوش نشین: کسی که وارده ده می شود که کاری بگیرد و دارای حق ریشه و اعیانی و نسق زراعتی نمی شود مگر به موافقت زارع و یا آباد کردن زمین جدید.
- دادخواست: شکواییه ای است که به مراجع قضایی به طور کتبی در اوراق مخصوص و یا شفاهی عرضه می شود.

- دادخواه: مدعی را گویند کسی که طرح دعوی می کند و تظلم می نماید.
- دانگ: به معنی مطلق سهم است و در اصطلاحات حقوقی به معنی یک ششم از مال غیر منقول است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 48

کنگره : ‏‫‭KMH56‏‫‭/ن7ت4 1398

دیویی : ‏‫‭346/55003

کتابشناسی ملی : 5633981

شابک : ‏‫‭978-622-6538-36-7‬‬

سال نشر : 1398

نظرات