کتاب بازیابی انرژی برای رسیدن به کارایی بالا

3 از 1 نظر

صوتی بازیابی انرژی برای رسیدن به کارایی بالا

حجم دانلود: 54.9 مگا بایت

معرفی کتاب بازیابی انرژی برای رسیدن به کارایی بالا

توانایی ما برای بهره ور بودن و کار کردن براساس زمانی که برای هر کار صرف می کنیم نیست، بلکه نوعی انرژیست که به زمانی که داریم وارد می کنیم. در این دوره، یاد می گیرید چطور بهره وری خود را با مدیریت انرژی به طور موثرتر تقویت کنید.

 هیدی هانا با بحث درباره ی این که چرا مدیریت انرژی برای موفقیت حرفه ای مهم است و همچنین نحوه ی ایجاد استراتژی سرمایه گزاری انرژی برای رشد و پایداری این دوره را شروع می کند. هیدی نکاتی را برای توجه به چیزی که برای شما بیشترین اهمیت را دارد، آماده کردن مغز برای خوابیدن، تجدید نیروی هوشمندانه با تغذیه مناسب، و ایجاد تجدید نیروی هفت روزه ی سریع به اشتراک می گذارد. برای جمع بندی، او جزییاتی درباره ی نحوه ی ایجاد یک فرهنگ انرژی بالا در محل کار با تقویت مدیریت زمان و جستجوی فضاهای آرام و ایستگاه های تجدید نیرو در محیط شما بیان می کند.

مباحث عبارتند از:

چرا انرژی بزرگترین منبع ماست؟

انرژی چطور روی عملکرد مغز تاثیر می گذارد؟

متعادل سازی

بودجه ی انرژی

آماده سازی مغز برای عمل کردن

ایجاد تجدید

نیروی هفت روزه

ایجاد یه فرهنگ

انرژی بالا در محل کار

ایجاد عادات سالم

انرژی که در زندگی پر مشغله ی ما پایدار است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب بازیابی انرژی برای رسیدن به کارایی بالا

مشخصات کتاب بازیابی انرژی برای رسیدن به کارایی بالا

نوع اثر : کتاب

نظرات درباره کتاب بازیابی انرژی برای رسیدن به کارایی بالا