کتاب کارنامه خورش

3 از 1 نظر

کتاب چاپی کارنامه خورش

صفحات کتاب : 270

معرفی کتاب کارنامه خورش

کتاب کارنامه خورش گرچه به طور عمده به مسائل آشپزی پرداخته اما بی گمان اثری تاریخی است، زیرا تاریخ فقط تاریخ سیاسی نیست. کتاب کارنامۀ خورش هم حاوی اصول و قواعد آشپزی و فواید غذاها و خوراکی ها است، هم رخدادهایی سیاسی و اجتماعی را روایت می کند که شاید از این دیدگاه هرگز مطرح نشده اند:

زندانی شدن نویسنده در زمان محمدشاه، ماجراها و وقایع دیدار او با پدرش، برکناری او از حکومت به خاطر دشمنی، شورش شاهسون ها، دیدارش با رئیس شاهسون ها، آشنایی با خارجی های تبریز از جمله سر هنری راولینسن و ماجرای بازگشت وی به امور دیوانی و حواشی آن.

کارنامۀ خورش را باید از جمله آثار ارزشمند این شاهزاده دانست که به شکلی بسیار ظریف، تاریخ، ادبیات و سرگرمی را با یکدیگر تلفیق کرده و به بهانه ی آموختنِ آنچه سفره های قاجاریان را زینت می داد، ناگفته های بسیار گفته است.

نادرمیرزا و همسرش که در تمام کتاب با الفاظی همچون کدبانو، بانوی سرای، بانوی من و خانه خدای خطاب شده است تمام خوراک های مرسوم زمان خودشان را با تقسیم بندی دقیق، یک یک بر می شمرند و به رشته ی تألیف در می آورند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب کارنامه خورش

مشخصات کتاب کارنامه خورش

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 270

کنگره : ‏‫TX725 ‭/‮الف‬9

دیویی : ‏‫‬‭641/5955

کتابشناسی ملی : 5233493

شابک : 978-622-99224-9-1

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب کارنامه خورش