کتاب برادر

داستان هایی از زندگی محمد(ص) و علی(ع)

3 از 1 نظر

ناشر: سروش

نویسنده:

تصویرگر: رضا مکتبی

کتاب الکترونیکی برادر

حجم دانلود: 34.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 136

در روزگار گذشته برادری داشتم در راه خدا، که به چشم من بزرگ بود زیرا که دنیا پیش چشمش کوچک و حقیر بود.

از فرمانروایی شکم آزاد بود. پس چیزی را که نمی ی‏افت در آرزوی آن نبود، و چون می ی‏افت زیاد به کار نمی برد.

بیشترِ روزهایش در خاموشی می گذشت، اما چون به سخن در می آمد برای گویندگان جای حرفی باقی نمی گذاشت و تشنگی پرسش ک‏نندگان را فرو می نشاند.

فروتن و افتاده بود، اما زمانِ کار و کوشش همچون شیر بیشه و مار بیابان بود.
تا پیش قاضی حاضر نمی شد، دلیل و حجتی نمی آورد.
و کسی را که عذری داشت، سرزنش نمی ک‏رد تا عذر او را می شنید.
از هیچ دردی شکایت نمی ک‏رد و تنها هنگام شفا از آن سخن می گفت.
به گفته خود عمل می ک‏رد و درباره کاری که نمی توانست انجام دهد، قولی نمی داد.
اگر در سخن بر او پیروز می شدند، در خاموشی نمی توانستند بر او پیروز شوند.
همیشه به شنیدن حریص تر بود تا گفتن.
و آنجا که با دو موضوع رو به رو می شد، می دید که کدام به هوی و هوس نزدیک تر است، پس با آن مخالفت می ک‏رد.

بر شما باد به این خلق و خوها. آن ها را فراگیرید و در فراگرفتنشان از همدیگر پیشی گیرید. پس اگر نتوانستید به همه آن ها برسید، رسیدن به اندک آن، بهتر از ترک کردن همه است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب برادر

مشخصات کتاب برادر

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 136

کنگره : ‏‫PIR8098‭‬ ‭/ل955‏‫‬‮‭ب4 1394

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 5026539

شابک : 978-964-12-0973-7

سال نشر : 1394

نظرات درباره کتاب برادر