کتاب امام رضا (ع) و کرامت انسانی

3 از 1 نظر

ناشر: به نشر

نویسنده:

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 135

خلاصه کتاب امام رضا (ع) و کرامت انسانی

معرفی کتاب امام رضا(ع) و کرامت انسانی

کتاب امام رضا (ع) و کرامت انسانی نوشته محمد حکیمی کاری از انتشارات به نشر  است. در سراسر زندگی پیامبر(ص)و امامان (ع) ارزش و کرامت انسانی مورد توجه است و بدون کمترین امتیازی برای طبقات و افراد ،جایگاه و منزلت انسان ها دیده می شود،بدون بها دادن به تمایز های معمول،چون رنگ یا نژاد یا جایگاه اجتماعی و به ویژه کمترین نگاهی به موقعیت اقتصادی و ثروت افراد نشده است و همه در جایگاه ی همسان با دیگران قرار می گیرند.

در کتاب امام رضا(ع) و کرامت انسانی به موضوعاتی از قبیل ؛خداباوری و کرامت انسانی ،حقوق برادری وکرامت انسانی ،کرامت انسانی در گفتارهای علمی،کرامت انسانی و اخلاق گروه ی ،دولتمردان پاسدارکرامت انسانی و…پرداخته شده است.

در این دوران که توده های محروم زندگی های توان سوزی را می گذرانند و با دشواری های کشنده ای دست و پنجه نرم می کنند و با همه لاف و گزافه ها هر روز بر محرومیت های آنان افزوده می شود، و هر گونه آسایش و آرامش آنان را می رباید، و هر لحظه ارزش انسانی آنان پایمال می گردد؛ در این دوران از کرامت انسانی سخن گفتن یک تکلیف است.

به ویژه که آموزه های خدایی امام رضا (ع) در این باره گفته آید. و منزلت انسانی از دیدگاه امام بزرگ ترسیم شود. بدین امید که امام دوستان برای رهایی انسان ها چاره هایی اصولی بیندیشند و خشنودی امام را موجب گردند و این آرمان بزرگ و خدایی را از این شهر آغاز کنند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها امام رضا (ع) و کرامت انسانی

مشخصات کتاب امام رضا (ع) و کرامت انسانی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 135

کنگره : ‏‫‭BP47/35‬‬

دیویی : ‏‫‭297/957‬‬

کتابشناسی ملی : 5751509

شابک : 978-964-02-3265-1

سال نشر : 1398

نظرات درباره امام رضا (ع) و کرامت انسانی