کتاب عبادت یا عبودیت؟

3 از 1 نظر

کتاب چاپی عبادت یا عبودیت؟ (چاپ قدیم)

صفحات کتاب : 254
توصیف مختصر : چاپ قدیم

معرفی کتاب عبادت یا عبودیت؟

کتاب عبادت یا عبودیت؟، کتاب یازدهم از مجموعه «در قلمرو اندیشه امام موسی صدر» است که حاوی گفتارها و نوشتارهای امام صدر درباره عبادت و دعا و برخی مناسک دینِ اسلام است.

محتوای کتاب عبادت یا عبودیت؟، ما را به چارچوب و پارادایمِ دین شناسی امام صدر راه می برد. اگر مدعی هستیم که «اسلامی که موسی صدر می فهمد» اجتماعی است، برداشت های متنوع او از مفاهیم عبادی در این کتاب از دلایل این ادعاست. از این رو، برخی پیام های اعیادِ مذهبیِ ناظر به حوادث روز را در مجموعه گنجاندیم که اساساً در نگاه امام صدر فاصله ای میان عبادیات و اجتماعیات نیست و این هر دو در اندیشه و عمل او درهم می آمیزد.

جستارهای «عبادت و عبودیت» و «روزه، تمرین جهاد» و «شادمانی مومن» و «پس از عید» پیش از این در کتاب های ادیان در خدمت انسان و نای و نی چاپ شده اند. اما برای اینکه مجموعه حاضر حتی المقدور کم و کاستی نداشته باشد، در این مجموعه هم آورده شده اند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب عبادت یا عبودیت؟

مشخصات کتاب عبادت یا عبودیت؟

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 254

کنگره : ‏‫DS87/2‭/ص4‭ع2 1397‬

دیویی : ‏‫‭956/92044

کتابشناسی ملی : 5554760

شابک : 978-600-5676-67-9

سال نشر : 1397

نظرات درباره کتاب عبادت یا عبودیت؟