کتاب برای زندگی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 309

خلاصه کتاب برای زندگی

معرفی کتاب برای زندگی

کتاب برای زندگی چهارمین جلد از مجموعه در قلمرو اندیشه امام موسی صدر و اولین جلد از مجموعه گفتارهای تفسیری امام موسی صدر است.


کتاب برای زندگی در بردارنده تفسیر سوره های قصار قرآن است که به صورت درس گفتار در جلسات جنبش امل توسط امام موسی صدر بیان شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها برای زندگی

مشخصات کتاب برای زندگی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 309

کنگره : ‏‫‭BP98‏‫‬‮‭‭/ص4د4041 1394

دیویی : ‏‫‭297/179

کتابشناسی ملی : 3746834

شابک : 978-600-5676-34-1

سال نشر : 1394

نظرات درباره برای زندگی