کتاب سوخته

سیر سالک عارف انصاری همدانی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی سوخته

صفحات کتاب : 375

معرفی کتاب سوخته

کتاب سوخته در مورد زندگی و سیر و سلوک عارف توحیدی آیت الله شیخ محمدجواد انصاری همدانی(۱۳۳۹-۱۲۸۱) است.

گزیده کتاب سوخته

از زبان خانم فاطمه انصاری دختر آن بزرگوار نیز خاطره ای بشنویم:

«یک شب پدرم منزل ما مهمان بود. من خوابیده بودم که یک دفعه احساس کردم اتاق شلوغ است. نگاه کردم و دیدم یک گوشۀ سقف اتاق باز شده و آسمان پیداست. عدۀ زیادی از ملائکه همه سبزپوش و خیلی زیبا می آمدند و می رفتند دور رختخواب پدر. یک همهمه ای بود. انگار همه ذکر می گفتند. و در همان حال صدایی شنیدم که می گفت: نباید این را فاش کنی. خیس عرق شده بودم و می خواستم بلند شوم ولی نتوانستم.

انگار به زمین چسبیده بودم و شاید این حالت حدود پنج دقیقه طول کشید. بعد بلند شدم و رفتم دنبال پدر. ایشان دو سه دفعه در شب برای تجدید وضو بلند می شد. پشت سرشان آمدم بیرون و گفتم: چه خبر بود؟ فرمود: هیس! و من تا مرحوم پدرم زنده بود نتوانستم چیزی بگویم، انگار خودشان تصرف کرده بودند.»

و می دانی زبان حال این عارف عاشق در برابر عطر دل انگیز و مستانۀ این فرشتگان عرش آشیان چیست؟ شاید نجوای او با خدایش چنین باشد:

من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان

قال و مقال عالمی می کشم از برای تو

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب سوخته

مشخصات کتاب سوخته

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 375

کنگره : ‏‫BP280/8‭‬ ‭/‮الف‬8‏‫‭س9 1394‮‬

دیویی : ‏‫‬‭297/8924‭

کتابشناسی ملی : 3999951

شابک : ‫‬‭978-964-2910-05-2‬

سال نشر : 1394

نظرات درباره کتاب سوخته