کتاب قصه هایی از قرآن کریم

قصه های خوب برای بچه های خوب 5

3 از 1 نظر

کتاب چاپی قصه هایی از قرآن کریم

معرفی کتاب قصه هایی از قرآن کریم

کتاب قصه هایی از قران کریم جلد پنجم از مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب می باشد که دارای 18 قصه قرآنی است. کتاب قصه هایی از قران کریم بیشتر شامل قصه های پیامبران است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب قصه هایی از قرآن کریم

مشخصات کتاب قصه هایی از قرآن کریم

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : قصه های خوب برای بچه های خوب

کنگره : ‫‭PIR7929‬‬

دیویی : ‏‏‫‭[ج]8‮فا‬3/62‬‬

کتابشناسی ملی : 7327750

شابک : ‫‭978-964-3007-08-9

سال نشر : 1394

نظرات درباره کتاب قصه هایی از قرآن کریم