کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان)

حجم دانلود: 17.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 443

کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان) در شرح حال حدود ۶۵۰ شاعر، از گذشته تا معاصر مؤلّف نگاشته شده است.

بخش پایانی کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان)، شرح حال ۳۸۵ شاعر سده دهم هجری را در بر دارد که از ۱۲ اصل به شمارگان برج های آسمانی تشکیل یافته و هر کدام از این برج ها به گفته مؤلّف به شهرها و نواحی جغرافی مختلف ایران اختصاص دارد که از دیار کاشان شروع و به خراسان ختم می شود. اثر فوق دربردارندة شرح حال شعرای اصفهان است.

این کتاب توسط عبدالعلی ادیب برومند و محمدحسین نصیری تصحیح شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان)

مشخصات کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 443

کنگره : ‏‫‬‭PIR3542‏‫‬‮‭/ت7خ8012 1386

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬1/009

کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م85-45241

شابک : 978-964-8700-31-2

سال نشر : 1386

نظرات درباره کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان)